Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - opracownie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - opracownie zagadnień - strona 1 Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - opracownie zagadnień - strona 2

Fragment notatki:

1.Czym jest koncepcja marketingowa? Na czym polega - generalnie rzecz biorąc - użyteczność koncepcji marketingowej dla zarządzania przedsiębiorstwem? Jaki wpływ na wyniki przedsiębiorstwa może mieć wdrażanie tej koncepcji?
Koncepcja marketingowa - filozofia zarządzania marketingowego przyjmująca, że osiągnięcie celów organizacji zależy od określenia potrzeb i pragnień rynków docelowych oraz dostarczania im oczekiwanych korzyści w sposób skuteczniejszy i sprawniejszy niż konkurencja.
Użyteczność polega na umiejętnym, tj. zyskownym zaspokajaniu potrzeb i osiągnięciu zysków przez zadowolenie klienta. Rola koncepcji marketingowej polega nie tylko na zrozumieniu i wpływaniu na klientów organizacji aby kupowali produkt, ale także na tym, aby poprzez zrozumienie i wpływanie na organizację uzyskać efekt w postaci zaspokojenia oczekiwań klientów.
Generalne korzyści:
wyższa niż konkurencji sprzedaż,
wyższe tempo wzrostu sprzedaży,
większa zyskowność działalności,
wyższy poziom zadowolenia klientów - co wzmacnia pozycje poprzez kreowanie lojalności.
2.Dlaczego marketing jest tak ważny dla współczesnych organizacji?
Z jednej strony zmienia się postępowanie nabywców (wyrafinowane gusta, zwracają uwagę na cenę jako ekwiwalent otrzymanej wartości, cenią czas i wygodę, oczekują wysokiego poziomu obsługi, są mniej lojalni marketingowo), z drugiej strony zmieniają się realia funkcjonowania przedsiębiorstw (podobieństwo ofert, zbyt wysokie koszty usług dodatkowych, personelu sprzedaży, promocji; dopasowanie cen konkurencji do naszych, reklama jest mniej efektywna). Dlatego też:
dobre działanie (produkt) nie wystarczy,
globalizacja, deregulacja i nowe technologie są wyzwaniami i szansami dla współczesnych przedsiębiorstw,
krytyczne znaczenie ma znajomość i satysfakcja docelowego klienta poprzez konkurencyjną ofertę.
3.Na czym, generalnie rzecz biorąc polegają koncepcje: produkcyjna, produktu, sprzedażowa, marketingowa, klienta i marketingu społecznego? Jakie główne argumenty i założenia mogą stanowić przesłanki wdrażania każdej z nich w zarządzaniu przedsiębiorstwem? Koncepcja produkcji - klienci preferują produkty, które szeroko dostępne i niedrogie Koncepcja produktu - klienci preferują produkty, które oferują najlepszą jakość, działanie lub innowacyjne funkcje. Koncepcja sprzedaży- klienci będą kupowali tylko te produkty, które będą agresywnie promowane/sprzedawane Koncepcja marketingowa - koncentracja na potrzebach docelowych klientów i dostarczanie wartości lepiej niż konkurencja
Orientacja społeczna marketingu - (tak jak orientacja marketingowa) określa potrzeby, pragnienia i interesy rynku docelowego, a następnie dostarcza pożądane zadowolenie w sposób bardziej skuteczny i wydajny niż konkurencja; ponadto powinna to czynić w sposób utrzymujący lub polepszający dobrobyt konsumenta i społeczeństwa.


(…)

….
Alokacje zasobów na SJB - opracowano wiele modeli analizy portfela biznesów, na przykład Boston Consulting Group i model General Electric. Ich zadaniem jest pomoc kierownictwu w odpowiedzi na pytanie, jakie SJB powinny być tworzone, utrzymywane, wyeksploatowane lub też zlikwidowane. Planowanie nowych SJB w reakcji na strategiczną lukę - przedsiębiorstwo może znaleźć nowe możliwości rozważając intensywny…
… planowania marketingowego - podejścia do zarządzania portfelem biznesów określanego jako macierz wzrostu/udziału w rynku lub metoda (podejście) BCG? Metoda (podejście) BCG opracowane prze Boston Consulting Group znana jest pod nazwą matrycy wzrostu i udziałów. Na osi pionowej zaznaczona jest roczna stopa wzrostu rynku, czyli wzrost łącznej sprzedaży na rynku, na którym funkcjonuje dany biznes. Oś pozioma…
… również w przypadku znaków zapytania i psów.
Wycofać się (divest) - w tym przypadku celem jest likwidacja biznesu, ponieważ zasoby mogą być użyte efektywniej gdzie indziej. Jest to odpowiednie dla psów i znaków zapytania, które są hamulcem dla zysków przedsiębiorstwa.
Metoda podobna do macierzy BCG, podział macierzy na 9 (3x3) pól. Tak jak w GE koła - wielkość rynku i nasz udział w nim oraz kierunek zmian.
Siła…
… rzecz biorąc zmieniają się praktyki marketingowe jako rezultat dostosowywania się zarządzania marketingowego do warunków nowej gospodarki Niektóre elementy nowej gospodarki:
outsourcing - koszystanie z usług, źródeł zewnętrznych
benchmarking - dostosowanie własnych praktyk zarządzania do wzorców (wzorce mogą pochodzić z: firm konkurencyjnych lub firm z innej branży)
pogłębianie partnerstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz