komunikacja marketingowa pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
komunikacja marketingowa pytania i odpowiedzi - strona 1 komunikacja marketingowa pytania i odpowiedzi - strona 2 komunikacja marketingowa pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Proszę scharakteryzować sens i zakres decyzji warunkujących skuteczną komunikację marketingową (od „identyfikacji docelowego audytorium” do „ustalenia całkowitego budżetu promocji”).
Decyzje warunkujące skuteczna komunikację marketingową:
1. Identyfikacja docelowego audytorium - są to potencjalni nabywcy wyrobów przedsiębiorstwa, bieżący ich użytkownicy, osoby decydujące o zakupie i mające wpływ na zakup. Audytorium może składać się z jednostek, grup, części, całość społeczeństwa. Rodzaj audytorium ma wpływ na decyzje nadawcy dotyczące zawartości przekazu, sposobu, miejsca jego dokonania.
2. Określenie celów komunikacji marketingowej (stadium gotowości zakupu) Nadawca musi wiedzieć, jak doprowadzić docelowe audytorium do stanu wyższej gotowości kupowania. Dąży się do wywołania reakcji poznawczej, uczuciowej lub behawioralnej, czyli wprowadzenia do umysłu konsumenta jakiejś informacji, zmiany jego przekonań lub skłonienie do działania. Możliwe kolejności etapów (poczuj-poznaj-zrób, duże zaangażowanie audytorium i duże różnice w kategorii produktu; zrób - poczuj-poznaj duże zaangażowanie audytorium i niewielkie różnice w kategorii produktu; poznaj-zrób-poczuj, małe zaangażowanie i niewielkie różnice w kategorii produktu) Jeśli nabywca jest silnie zaangażowany w zakup i dostrzega dużą dyferencje wewnątrz kategorii danego produktu można stosować poniższy model „hierarchii efektów” i opisać sześć etapów gotowości nabywcy:
Świadomość - zaistnienie w świadomości nabywcy
Wiedza - celem komunikacji może być budowanie znajomości produktu
Sympatia - sprawdzenie opinii nabywcy , prowadzenie kampanii podbudowującej zadowolenie ,usunięcie przyczyn ewentualnego niezadowolenia, przekazanie informacji o poprawie jakości
Preferencje - jeśli nadawca chce zmienić preferencje klientów, musi podkreślać jakość, wartość, funkcjonalność produktu
Przekonanie, że dany produkt jest najlepszy
Zakup - doprowadzenie kupującego do końcowego etapu- przełomowy moment w procesie komunikacji
3. Projektowanie przekazu -wymaga rozwiązania 4 problemów, co powiedzieć (treść przekazu), sposób przekazu (struktura przekazu), symbole(kształt przekazu). Przekaz powinien zwrócić uwagę, podtrzymać zainteresowanie, pobudzić pragnienie, wywołać działanie (model AIDA)
4. Wybór kanałów komunikacji - nadawca musi wybrać skuteczne kanały komunikacji do nadania przekazu. Są 2 rodzaje kanałów: osobiste (2 lub więcej osób porozumiewających się bezpośrednio) i nieosobiste (przenoszenie przekazu bez bezpośredniego kontaktu lub oddziaływania ludzi np. środki masowego przekazu)
5. Ustalenie całkowitego budżetu promocji.

(…)

… się z nim stały kontakt
Jakie inne formy marketingu bezpośredniego, poza „pocztą bezpośrednią”, jeszcze wyróżniamy? Proszę krótko scharakteryzować każdą z nich. Na czym polega rola marketingu elektronicznego w marketingu bezpośrednim?
Główne formy marketingu bezpośredniego obejmują sprzedaż „twarzą w twarz”, marketing pocztowy, (przesyłki pocztowe), marketing za pośrednictwem katalogów, marketing…
… się liczby nisz (luk) rynkowych o wysoce zindywidualizowanych potrzebach i preferencjach. Ludzie posiadają karty kredytowe, znane firmie adresy, numery telef. co ułatwia dostępność do nich i dokonanie transakcji. W poszczególnych gospodarstwach domowych przeznacza się mniej czasu na zakupy, ponadto kolejki przy kasach, koszty podróżowania, problemy z parkowaniem - wszystko to zachęca do dokonywanie zakupów…
… marketingu bezpośredniego? Proszę wyjaśnić logikę wieloetapowej kampanii (zintegrowanego) marketingu bezpośredniego (od „płatnej reklamy wraz z mechanizmem odpowiedzi” do „kontynuacji kontaktów”). Wykorzystanie przez specjalistów marketingu bezpośredniego wielu środków w wieloetapowej kampanii nazywa się technika zintegrowanego marketingu bezpośredniego.
Kampania Płatna reklama wraz z poczta telemarketing
… planu oceny strategicznej roli różnych możliwości komunikacyjnych. Np. reklamy, oddziaływania bezpośredniego, promocji sprzedaży, public relations. Łączy ona te możliwości tak, aby zapewnić przejrzystość, spójność i maksymalną komunikatywność dzięki pełnej integracji różnych form przekazu. Czym jest marketing bezpośredni? Proszę określić istotę tego pojęcia.
Marketing bezpośredni - to interakcyjny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz