Macierz BCG, Macierz ADL, McKinseya, Hofera (9 stron).doc

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 6545
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierz BCG, Macierz ADL, McKinseya, Hofera (9 stron).doc - strona 1 Macierz BCG, Macierz ADL, McKinseya, Hofera (9 stron).doc - strona 2 Macierz BCG, Macierz ADL, McKinseya, Hofera (9 stron).doc - strona 3

Fragment notatki:

W treści opracowania można spotkać się z następującymi pojęciami: Udział w rynku przedsiębiorstwa, udział w rynku głównego konkurenta, dynamika rynku, pozycja konkurencyjna, rozwój rynku, rentowność kapitału, stopa wzrostu segmentu, dojne krowy, balasty, dylamaty, gwiazdy, zalecenia strategiczne, poprawa rentowności, utrzymanie dominującej pozycji, ADL matrix, stopień dojrzałości dziedziny, pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w danej dziedzinie, rozwój naturalny, rozwój selektywny, porzucenie, innowacyjność, rozwój optymalizacja, macierz GE, wartość sektora, identyfikacja kryteriów determinujących atrakcyjność przemysłu, ważenie ocen, określenie całkowitego wyniku wartościowania kryteriów oceny atrakcyjności przemysłu przez zsumowanie ocen ważonych, elastyczność w ocenie atrakcyjności przemysłu, Macierz Hofera, charakterystyka grup produktów, portfel produktów, cykl życia produktu, portfel technologiczny.

Macierz BCG
Najbardziej znana jest analiza zainicjowana przez firmę doradczą Boston Consulting Group, utworzoną przez Bruce Hendersona, w następstwie badań prowadzonych nad dużymi zróżnicowanymi przedsiębiorstwami amerykańskimi i wielonarodowymi. Firma ta rozpoczęła od bardzo prostego modelu, jednego z „banałów” analizy strategicznej. Jego główną myślą jest to, że rodzaje działalności w dużym przedsiębiorstwie mogą ulegać podziałowi w zależności od:
dynamiki rozwoju rynku danego produktu: czy znajdzie się on w fazie 2 i 3 cyklu życia, czy też w fazie 4 i 5 (dojrzałość i starzenie)
siły rynkowej przedsiębiorstwa: czy najdzie się ono w korzystnej sytuacji, a szczególnie jego udział w rynku w stosunku do jego głównego konkurenta ?
Udział w rynku jest mierzony następującym wskaźnikiem:
Udział w rynku danego przedsiębiorstwa
Udział w rynku głównego konkurenta
Wg modelu BCG wskaźnik ten pozwala szybko określić pozycję przedsiębiorstwa na skali kosztów, a tym samym jego sytuację rynkową.
Dynamika rynku
Wysoka
Niska
Pozycja
konkurencyjna
Silna
Słaba
Słaba
Silna
Tę tabelę wyjaśnia się w następującej znanej formie:
Silny
Gwiazda
Dylemat
Słaby
Krowa mleczna
Obciążenie samobójcze
Duży
Mały
Macierz BCG powstaje ze skrzyżowania wymiaru „stopa wzrostu segmentu działalności” z wymiarem „relatywny udział przedsiębiorstwa w rynku”. To drugie kryterium jest prezentowane w postaci skali wartości od 0 do 10. Średnia przypada na punkt o wartości 1. Stopa wzrostu zaś może przybierać wartość od 0 - 20 % lub więcej: w momencie narodzin modelu średnia wartość stopy wzrostu przyjęto na poziomie 10 %, ale później stosowano średnią zmieniającą się w zależności od stopy dochodu krajowego brutto.
Przyjęcie tych założeń umożliwia rozrysowanie macierzy w postaci prostokąta, w którego cztery wyodrębnione pola wpisuje się segmenty działalności przedsiębiorstwa o określonych charakterystykach.
GWIAZDY
wysoka rentowność
duże zapotrzebowanie kapitałowe
→ PŁYNNOŚĆ = 0
DYLEMATY
niska rentowność
duże zapotrzebowanie kapitałowe
→ PŁYNNOŚĆ UJEMNA -
DOJNE KROWY
wysoka rentowność
duże zapotrzebowanie kapitałowe
→ WYSOKA PŁYNNOŚĆ +
BALASTY (PSY)
wysoka rentowność
duże zapotrzebowanie kapitałowe
→ PŁYNNOŚĆ = 0


(…)

…. Jeśli ich utrzymanie przynosi jeszcze zyski to można podtrzymywać tę działalność pod warunkiem wstrzymania dodatkowego zasilania kapitałowego i wprowadzenia zmian, które zapewniałyby ich płynność finansową. W przeciwnym razie lepiej działalności tej zaniechać, odsprzedając ją lub pozwalając jej „umrzeć śmiercią naturalną”. Wycofanie się należy prowadzić stopniowo, starając się wybiórczą polityką cenową zapewniać…
… i stania się liderami rynkowymi
Produkty E i F to zyskowni producenci, odgrywają rolę „dojnych krów”, generując zysk, zarabiają w ten sposób na zasilanie produktów wchodzących na rynek czy przeżywających fazę wstrząsów.
Produkty G i H to przegrani, ich pozycja na rynku słaba i znajdująca się w fazie schodzenia z rynku. Jedyną słuszną strategią jest strategia „zebrania żniw” i wycofania danej grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz