Rynki dóbr inwestycyjnych - Mierniki wykorzystywane w analizie rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki dóbr inwestycyjnych - Mierniki wykorzystywane w analizie rynku - strona 1 Rynki dóbr inwestycyjnych - Mierniki wykorzystywane w analizie rynku - strona 2 Rynki dóbr inwestycyjnych - Mierniki wykorzystywane w analizie rynku - strona 3

Fragment notatki:

W10
RYNKI DÓBR INWESTYCYJNYCH, ŚRODKÓW PRODUKCJI I SUROWCÓW
Rynki środków produkcji wywiera wpływ na rozwój rynku produktów finalnych
przedmiot wymiany / sfery ze względu na przedmiot wymiany /
dobra inwestycyjne (środki trwałe)
zakupy maszyn i urządzeń
budownictwo (mieszkaniowe, przemysłowe)
środki do bieżącej produkcji (środki obrotowe)
usługi produkcyjne
Cechy dóbr inwestycyjnych Koncentracja popytu - ograniczona liczba przedsiębiorstw działających w danej branży w danym kraju (bardziej skoncentrowany niż na rynku dóbr konsumpcyjnych)
Przestrzenna koncentracja popytu - skupienie przemysłu w określonych regionach (przemysł tekstylny, maszyny)
Długi okres użytkowania
Występowanie popytu nowego i restytucyjnego
Rozwinięta wymiana międzynarodowa
Rozciągłość i złożoność kontaktów między producentem a nabywcą
Zróżnicowanie produktów wynikające z różnorodnych potrzeb
Jednostkowy charakter transakcji
Występuje często niepowtarzalność (indywidualność, krótkie serie)
Racjonalny popyt (przemyślana decyzja) - niewielki wpływ czynników emocjonalnych.
Decyzje zakupu podejmowane przez fachowców
Duża liczba szczebli decyzyjnych zaangażowanych w procesy decyzyjne
Sformalizowane procedury decyzyjne i zespołowość decyzji (przetargi w sektorze publicznym)
Koncentracja po stronie podaży (wyjaśniana przez teorię międzynarodowego cyklu życia produktu - innowacja, dojrzewanie, standaryzacja i korzyści skali)
Czynniki kształtujące popyt na dobra inwestycyjne zależność między popytem konsumpcyjnym a inwestycyjnym - wtórny charakter popytu inwestycyjnego, produkty inwestycyjne są nabywane tylko, gdy mogą być wykorzystywane do produkcji innych towarów (PKB, konsumpcja)
relacja między stopą zysku a popytem inwestycyjnym (odstępstwa - przedsiębiorstwo decyduje się na inwestycję przy niskiej stopie zysku, aby utrzymać się na rynku, przedsiębiorstwo nie inwestuje przy wysokiej stopie zysku w czasie „żniw inwestycyjnych”)
wielkość zysku, który jest źródłem finansowania inwestycji
stopa procentowa - wyższa od stopy zysku zniechęca do inwestowania, relacja odwrotna pobudza do inwestowania (kredyt bankowy)
postęp techniczny i stopień wykorzystania aparatu wytwórczego
- postęp techniczny wpływa na spadek ceny dóbr kapitałowych lub przyczynia się do zwiększenia efektów produkcyjnych
- pełne wykorzystanie aparatu wytwórczego skłania do inwestycji, podczas gdy niepełne do ograniczenia nakładów.
ceny czynników produkcji szczególnie relacje cen między czynnikami produkcji, niskie ceny dóbr inwestycyjnych w relacji do cen pracy zachęcają do inwestycji.


(…)

… szczególnie relacje cen między czynnikami produkcji, niskie ceny dóbr inwestycyjnych w relacji do cen pracy zachęcają do inwestycji.
prognozy dotyczące przyszłej sytuacji (stopa zysku, stopa procentowa)
Mierniki wykorzystywane w analizie rynku
Rynek surowców (nośniki energii - paliwa stałe, ciekłe, gazowe, energia elektryczna)
strona popytowa: poziom zużycia
struktura zużycia
ceny
w ujęciu nominalnym
relacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz