Badania panelowe-teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania panelowe-teoria - strona 1 Badania panelowe-teoria - strona 2 Badania panelowe-teoria - strona 3

Fragment notatki:

Badania panelowe Panel - stała grupa respondentow (gospodarstw domowych, punktow sprzedaży, producentow), ktorzy zgadzają się dostarczać dane w pewnym czasie Klasyfikacja badań panelowych Kryterium ciągłości pomiaru _ panel stały _ panel okresowy Kryterium podmiotu badania _ panel konsumentow (badanie wzorcow konsumpcji) _ panel punktow sprzedaży (badanie struktury punktow sprzedaży, wielkości sprzedaży w poszczegolnych punktach) Kryterium sposobu pomiaru _ panel pocztowy (metoda dziennika - badania GUS) _ panel telefoniczny (pomiar skuteczności reklamy) _ panel bezpośredni (metoda telemetryczna) Kryterium składu uczestników panelu _ panele statyczne (efekt panelowy) - panele dynamiczne Efekt panelowy _ powstaje wtedy gdy członkowie panelu wchodzą w rolę badającego i po pewnym czasie wygłaszają nie własne poglądy, ale takie co, jak sądzą, badający chcieliby usłyszeć. Następuje projekcja opinii, brak wartości poznawczej oraz sugerowanie się poprzednimi odpowiedziami respondentów. Telemetria System Siedmiu Kroków stosowany w AGB Nielsen Media Research _ 1 szy krok Analiza struktury społeczeństwa (tzw. sondaż założycielski - Establishment Survey). _ 2 krok Wybor grupy rodzin, ktora pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego). _ 3 krok Instalacja miernikow telemetrycznych, dzięki ktorym gromadzone są informacje. _ 4 krok Codzienna transmisja danych od rodzin do komputerowej "biblioteki" AGB Nielsen Media Research. _ 5 Krok Obrobka danych i stworzenie z tysięcy elementow jednej spojnej bazy danych. _ 6 Krok Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były nadawane przez poszczegolne stacje. _ 7 krok Przekazanie klientom AGB Polska plikow, ktore po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz widowni Telewizyjnej _ Omnibus PBS to badanie ilościowe prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego, realizowane cyklicznie - co dwa tygodnie - na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1060 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Badanie omnibusowe umożliwia: _ oszczędne gospodarowanie budżetem badawczym, _ uzyskanie potrzebnych informacji już po dwóch dniach od zakończenia prac terenowych, _ zebranie informacji pozwalających na bezpieczniejsze podejmowanie decyzji w kluczowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa,

(…)

… skomplikowanych reguł (przejść),
_ zapisywanie kolejności wybieranych odpowiedzi,
_ odwoływanie się do wcześniej wybranych odpowiedzi
_ Harmonogram realizacji w PBS
(BGD - Badania Gospodarstw Domowych) - podstawowe źrodło informacji o:
warunkach bytu ludności, tj. poziomie i strukturze dochodu rozporządzalnego,
wydatkach
spożyciu
wyposażeniu gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania
Metodyka badań…
… miesięcznego badania cen reprezentantów robót (ok. 2,8
tys. w 2004 r.) realizowanych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze
(ok. 500 w 2004 r.) zaliczone do sekcji ,,Budownictwo'', w których liczba pracujących
przekracza 9 osób.
wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej i łączności
Opracowuje się na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów usług (ok. 1,6
tys. w 2004 r.) w zakresie przewozu pasażerów i ładunków oraz pozostałych usług
świadczonych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 270 w 2004
r.) zaliczone do sekcji ,,Transport, gospodarka magazynowa i łączność'', w których
liczba pracujących przekracza 9 osób.
Informacja fiskalna
Deficyt budżetowy (% PKB)GUS, NBP
Dochody budżetowe (% PKB)GUS, NBP
Wydatki budżetowe (% PKB)GUS, NBP
Dochody budżetu państwa
Dochody krajowe
1) dochody podatkowe:
a) podatki pośrednie, tj.:
— podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
— podatek od gier losowych i zakładów wzajemnych,
b) podatek dochodowy: — od osób prawnych, — od osób fizycznych, c) inne dochody podatkowe obejmujące wpływy z podatków zniesionych, m.in. z podatku od wynagrodzeń (płac), wyrównawczego,importowego, obrotowego;
2) dochody niepodatkowe…
… nabywców w określonym czasie
Metody zbierania danych w badaniach popytu
Źródła wtórne
Bazy danych
Roczniki statystyczne
Raporty sprzedaży
Źródła pierwotne
Panele konsumentów
Panele sklepowe
Eksperyment
Rejestracja skaningowa i spisy z natury
Źródła informacji w badaniach popytu (BGD)
(BGD) - podstawowe źródło informacji o:
warunkach bytu ludności, tj. poziomie i strukturze dochodu rozporządzalnego…
… makroekonomiczne
(Procedura analizy)
Dobór wskaźników
Źródła danych
Metody analizy
Interpretacja
Wskaźniki makroekonomiczne
Struktura gospodarki
Ceny i inflacja
Wskaźniki fiskalne
Wskaźniki dotyczące rynku pienięŜnego
Handel zagraniczny
Struktura gospodarki (wskaźniki)
Nominalny PKB (mld zł)- GUS
Dynamika PKB (%) - GUS
PKB na głowę (zł, USD) - GUS,Citibank Handlowy
Wskaźnik produkcji przemysłowej (%) - GUS
Popyt…
… Wahania cen przy produktach nie nadających się do magazynowania- sałata, truskawki.
(D<S)
Produkty nadające się do magazynowania normalne zachowanie się cen dla każdego produktu
rolniczego polega na tym, ze w czasie zbiorów cena jest najniższa.
Przyczyny:
zbiory produktów rolnych trwają maksymalnie dwa miesiące.
w okresie zbiorów podaż przewyższa znacznie popyt a często nawet dostępne zdolności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz