Analiza rynku-pytania i odp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku-pytania i odp - strona 1 Analiza rynku-pytania i odp - strona 2 Analiza rynku-pytania i odp - strona 3

Fragment notatki:

1) Czy w Polsce dopuszczalna jest uprawa GMO? Zapisy zakazujące uprawę odmian roślin modyfikowanych genetycznie oraz obrotu materiałem siewnym tych odmian znalazły się w treści ustawy "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin" uchwalonej przez Sejm w czwartek, 27 kwietnia 2006 roku. Tekst ustawy został ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Zapisy "Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru." oraz "Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." znalazły się w ostatecznym tekście ustawy pomimo ich niezgodności z prawem Unii Europejskiej.
2) Czy w Polsce można sprzedawać GMO? Od roku 1998 Unia Europejska nie wydaje już zezwoleń na wprowadzanie na rynek żywność modyfikowanej genetycznie. Towary dopuszczone do sprzedaży muszą posiadać wyraźną informacje, że zawierają organizmy modyfikowane genetycznie. W Polsce dozwolone są tylko te uprawy, które uzyskają wcześniejsze zezwolenia. Gotowe wyroby muszą być czytelnie oznakowane. Konsument musi mieć pełne prawo wyboru miedzy żywnością genetycznie czystą, a tą zmodyfikowaną. 3) Czy jest możliwe blokowanie wprowadzenia na rynek produktów GMO przez którykolwiek z krajów członkowskich Unii Europejskiej? Produkt dopuszczony do obrotu na terenie jednego państwa członkowskiego EU traktuje się jako dopuszczony do obrotu w pozostałych państwach członkowskich. Art. 16 dyrektywy 90/220 pozwala zakazać jego stosowania lub sprzedaży tymczasowo na swoim terenie. Muszą wykazać jednak, iż mają uzasadnione powody, by sądzić, iż dany produkt GMO może powodować powstanie zagrożenia dla ludzi lub środowiska. W praktyce oznacza to, że każdy z krajów członkowskich może blokować wprowadzenie danego gatunku najwyżej dwa lata.
Pytanie 1. Co rozumiesz przez pojęcie „wahania sezonowe”? Wahania sezonowe, inaczej cykliczne, okresowe bądź krótkookresowe, są to zmiany nasilenia badanego zjawiska powtarzające się co jakiś, w przybliżeniu stały czas. Pytanie 2. Wymień przyczyny występowania wahań sezonowe. Przyczyny występowania wahań sezonowych mają no ogół charakter przyrodniczy (naturalny), ale również konwencjonalny (społeczny), np. okres świąt, czy różnych uroczystości. Pytanie 3. Podaj przykłady produktów rolnych charakteryzujących się sezonowością podaży. Przykładem produktów rolnych, w przypadku których występują wahania sezonowe podaży, są np. owoce, warzywa, ryby, zboża czy ziemniaki. Pytanie 4. Podaj znaczenie wahań sezonowych w zakresie podaży produktów rolnych dla konsumentów. • możliwość pozyskania świeżych, nie utrzymywanych chemicznie, owoców i warzyw w okresie letnim


(…)

… znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej?
W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć dane dotyczące większości obszarów życia gospodarczego i społecznego-są dostępne na stronach internetowych poszczególnych resortów i jednostek rządowych.
 3) czym jest GEODEMOGRAFIA?
Geodemografia jest to samodzielna dziedzina nauki, którą ogólnie definiuje się jako klasyfikację niewielkich obszarów według cech…
… pracujących kobiet, zdrowy styl życia, utrzymanie młodego wyglądu i dobrej kondycji fizycznej, chęć bycia szczupłym, zagadnienia bezpiecznej żywności i żywności ekologicznej. Co to jest marża marketingowa?
To część ceny, która pokrywa wszystkie koszty oprócz produkcji rolnej. W skład niej wchodzą koszty przetworzenia produkcji rolnej i koszty innych czynności takich jak opakowanie, transport do miejsca…
…).
Rynek żywnościowy krajów wysoko rozwiniętych od wielu lat jest rynkiem nabywcy. Co oznacza ten termin i jaki był główny czynnik wpływający na zaistnienie takiej relacji?
Oznacza to, że podaż dóbr żywnościowych jest większa od popytu na nie. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za taką relacje był systematyczny wzrost dochodu dyspozycyjnego społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych.
Co to jest żywność
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz