Biuletyn Informacji Publicznej

note /search

Wykład - lobbing

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

teleinformatycznego -- Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej „Biuletynem Informacji Publicznej...

Wybór partnera prywatnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

wymienionych wyżej dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie...

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony...

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2366

przez jej wszystkich dysponentów publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej (od lipca 2003...

Pytania na egzamin - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza rynku
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1085

, które mają dużą wiedzę o interesującej nas dziedzinie.   2) co możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej...

Zasady tworzenia prawa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 5110

) -Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). -Jawność opracowywania i uchwalania prawa. 13. Zasada...