Prawo do informacji publicznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do informacji publicznej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prawo do informacji publicznej, zasad, procedura
Informacja publiczna to każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie, prawo do niej przysługuje każdemu z wyjątkiem ograniczenia ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, obowiązane do udostępniania takich informacji są organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa i podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne, udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniana na wniosek danej osoby lub podmiotu, w drodze wyłożenia lub wywieszania w miejscach ogólnodostępnych, podmiot udostępniający  informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość jej kopiowania, wydruku, przesłania lub przeniesienia na nośnik danych, udostępnienie informacji następuje nie dłużej niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia wniosku o jej udostępnienie, sądem właściwym do orzekania w sprawach o odmowę udzielenia informacji publicznej jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz