Interpretacje przepisów prawa podatkowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interpretacje przepisów prawa podatkowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Interpretacje przepisów prawa podatkowego I. Interpretacje ogólne
Mają służyć organom podatkowym i organom kontroli do jednoznacznego rozumienia kwestii będących przedmiotem interpretacji oraz do stosowania prawa podatkowego w sposób jednolity. Aktualnie nie są wiążące dla żadnego podmiotu. Wydaje je Minister Finansów. Nie jest to wykładania realizowana w procesie stosowania prawa, lecz zawiera elementy wykładni doktrynalnej i legalnej.
II. Interpretacje indywidualne
Dotyczą przede wszystkim oceny stanowiska wnioskodawcy i ewentualnego wskazania na prawidłową ocenę stanu prawnego. Wydaje je Minister Finansów lub upoważnione przez niego podległe organy. Stosownie do swojej właściwości wydaje je także wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta, marszałek województwa.
Warunki wydania interpretacji:
pisemny wniosek zainteresowanego
dotyczy indywidualnej sprawy zainteresowanego
wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych
wyczerpująco przedstawiono okoliczności stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego
przedstawiono własne stanowisko w sprawie oceny prawnej
złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej co do tego, że fakty zawarte we wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub że nie została co do nich wydana decyzja administracyjna, rozstrzygająca co do istoty sprawy
opłacenie wniosku w ciągu 7 dni od dnia złożenia (40 zł)
Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym. W razie negatywnej oceny wskazuje też stanowisko prawidłowe. Na wydaną interpretację przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Obydwa rodzaje interpretacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz