Wykładania prawa finansowego -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykładania prawa finansowego -opracowanie - strona 1 Wykładania prawa finansowego -opracowanie - strona 2 Wykładania prawa finansowego -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wykładania prawa finansowego. Zasady interpretacji przepisów prawa : Zasada clara non sunt interpretanda - nie podlega interpretacji tekst prawny, który jest jasny (WYJĄTEK: ustawodawca, mimo jasnego zrozumienia danego terminum nadaje mu w prawie inne znaczenie i wyjaśnia je w ustawie Np. definicje legalne ) Zasada omnia sunt interpretanda - wszystko podlega interpretacji Zasada interpretatio cessat in claris - interpretacje należy zakończyć, gdy osiągnięto, jednoznaczny rezultat. Koncepcja klasyfikacyjna ( Clara non sunt interpretanda ) :
Zakłada ograniczenie aktywności interpretacyjnej do ustalenia znaczenia tekstu prawnego w oparciu o reguły wykładni językowej i na poprzestaniu na jej rezultatach w sytuacji, gdy rezultaty te są jednoznaczne
Też w sytuacji, gdy rezultaty wykładni językowej są sprzeczne z podstawowymi wartościami systemu prawa Inne metody - stosowane dopiero wówczas, gdy brak jednoznacznych rezultatów wykładni językowej. Koncepcja derywacyjna ( Interpretatio cessat in claris ) :
Zakłada konieczność prowadzenia wykładni do momentu pełnej jasności do … Wykładnia (interpretacja) prawa finansowego to :
Zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawa finansowego zawartych w aktach prawnych
Proces ustalenia znaczenia norm prawa finansowego zawartych w przepisach prawa albo wynik tej czynności , który ma miejsce przede wszystkim w toku stosowania prawa. Czynności zmierzające do ustalenia właściwego znaczenia normy prawa finansowego: Ustalenie woli ustawodawczy
Dostosowanie do stosunków społeczno-gospodarczych
Uelastycznienie przepisów
Zakaz stosowania wykładni niezgodnej z literą prawa conta legem Kryteria podziału wykładni prawa finansowego :
Metoda interpretacji
Zakres
Podmiot interpretujący
Moc wiążąca Rodzaje wykładni według metody interpretacji :
Językowa (gramatyczna, słownikowa) interpretacja norm prawnych przy wykorzystaniu reguł znaczeniowych i konstrukcyjnych języka aktu prawnego przy zastosowaniu reguł logiki formalnej i logiki prawniczej , ( Np. terminom technicznym nadaje się znaczenie techniczne, a nie potoczne ). Posługując się wykładnią językową należy odróżnić język prawny od języków prawniczych (język nauki prawa i praktyki prawa) oraz języka potocznego. SYSTEMOWA (systematyczna) - ustala się znaczenie normy prawnej ze względu na system prawa, do którego należy przepis, lub ze względu na miejsce przepisu w akcie normatywnym; przepisowi prawnemu nie należy przypisywać znaczenia, które byłoby sprzeczne z normami należącymi do danego systemu prawa.

(…)

… interpretować przepisów w sposób prowadzący do luk
Przepisy prawne należy interpretować biorąc pod uwagę ich miejsce w systematyce aktu normatywnego.
Wnioskowanie prawnicze:
Wnioskowanie per analogiam - przez analogię na podstawie podobieństwa z ustawy (analogia legis) lub prawa (analogia iuris):
Analogia legis - do nieuregulowanego stanu faktycznego stosuje się normę prawną odnoszącą się do podobnego faktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz