Urzędowe interpretacje prawa podatkowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - strona 1 Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - strona 2 Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - strona 3

Fragment notatki:

ORDYNACJA PODATKOWA wykład 3 Urzędowe interpretacje prawa podatkowego: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.09.2005 r. Zasada ignorantia Iris nocet we współczesnej dobie nia ma bowiem waloru absolutnego i wiąże o tyle tylko, o ile sam ustawodawca spełnia pewne standardowe wymagania np. co do publikacji przepisów, ich opracowania z uwzględnieniem horyzontu percepcyjnego domniemanych, przeciętnych adresatów, właściwej vacatio legis. Prawo nie powinno bowiem stawać się pułapką zastawioną przez legislatora poszukującego legitymizacji dla wszystkich swych poczynań w formalnym odwołaniu się do zasady ignorantia Iris nocet.
Rodzaje interpretacji prawa podatkowego nieformalne formalne ogólne w sprawach indywidualn ych ogólne w sprawach i ndywidualnych (odpowiedzi na art. 20 e i art. 21 par.2 m.in. 14 art. 14b-14p i Dział IIa
Interpelacje poselskie ) Interpretacje ogólne: Służą zapewnieniu jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, Wydaje minister ds. finansów publicznych art. 14a Może zmieniać te interpretacje, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, Publikowane w PIP oraz Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów, Zastosowanie się do nich związane z takimi samymi gwarancjami jak zastosowanie się do interpretacji indywidualnych. Koncepcja interpretacji dokonywanej w indywidualnych sprawach Ustalenie okoliczności stanu ustalenie norm prawa ustalenie skutku
Faktycznego + podatkowego i subsumcja podatkowego
Wszczęcie postępowania: - nie może być wszczęte z urzędu,
na wniosek zainteresowanego ( występowanie interesu)
Wyrok WSA z 13 czerwca 2005 r.
Niewątpliwie szczególnymi cechami interesu prawnego jest, po pierwsze bezpośredniość związku między sytuacją danego podmiotu a wspomnianą normą prawna administracyjnego, na której budowany jest interes prawny. Oznacza to, ze interes prawny, mają tylko te z podmiotów, których sytuacja prawna wynika wprost z normy prawa materialnego, a nie powstaje za pośrednictwem drugiego podmiotu. Drugą szczególną cechą interesu prawnego jest realność , interes ten musi rzeczywiście istnieć w dacie stosowania danych norm prawa administracyjnego. Nie może to być interes tylko przewidywalny w przyszłości ani hipotetyczny.
Wymagania co do wniosku: przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego ( zdarzenia przyszłego), przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej, oświadczenie o braku kolizji z innymi procedurami na dzień złożenia wniosku,

(…)

… się do interpretacji indywidualnej:
Zastosowanie się nie może szkodzić wnioskodawcy,
Nie wszczyna się postępowania o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, a wszczęte umarza się art. 14k
Nie nalicza się odsetek za zwłokę,
Interpretacje nie wiąże organów podatkowych w postępowaniu wymiarowym - może zostać nie uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej --instytucja zwolnienia od zapłaty podatku,
Warunki…
… interpretacji indywidualnych jego imieniu i w ustalonym zakresie ( izby skarbowe w imieniu ministra)
Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, lub marszałek województwa 9 podatki lokalne)
Możliwość złożenia skargi do WSA ( właściwy sąd wg. miejsca zamieszkania wnioskodawcy)
Zasadniczo zastosowanie mają tylko wybrane przepisy działu IV Ordynacji Podatkowej.
Interpretację indywidualną wydaję się bez zbędnej…
… zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie. 2. Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. 3. Zasady udzielania interpretacji regulują odrębne ustawy.
Koncepcja podobna do koncepcji wyrażonej…
… interpretacji indywidualnych jego imieniu i w ustalonym zakresie ( izby skarbowe w imieniu ministra)
Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, lub marszałek województwa 9 podatki lokalne)
Możliwość złożenia skargi do WSA ( właściwy sąd wg. miejsca zamieszkania wnioskodawcy)
Zasadniczo zastosowanie mają tylko wybrane przepisy działu IV Ordynacji Podatkowej.
Interpretację indywidualną wydaję się bez zbędnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz