Ordynacja podatkowa

note /search

Ordynacja podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 8449

W 2 plikach znajdziecie różne pytania do egzaminu, w dwóch z nich zostały podane odpowiedzi. Pozostałe 3 pliki zawierają: - 7 stronicowy wykład na temat Sposobów powstawania zobowiązań podatkowych, - prezentację, 17 slajdów, pt. Wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe, - plik pdf. 26...

Następcy prawni

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1694

8. Przykłady: I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku docho...

Odwołanie w ordynacji podatkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358

Odwołanie w ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa -zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetu państwa ora...

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1260

ORDYNACJA PODATKOWA wykład 3 Urzędowe interpretacje prawa podatkowego: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.09.2005 r. Zasada ignorantia Iris nocet we współczesnej dobie nia ma bowiem waloru absolutnego i wiąże o tyle tylko, o ile sam ustawodawca spełnia pewne standardowe wymagania np. co do p...

Ordynacja Podatkowa - Cło

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1547

28.02.2009 Opłaty Dopłaty Podatki w tym cło Składki Należności o charakterze sankcyjnym Przymusowa pożyczka Bezzwrotność + + + + + _ Cel w postaci finansowania działalności adm.publ. + + + + _ + Związane z czynnościami adm.publ. + Tak ale specyficzne czynności _ + _ _ Art...

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393

Temat: Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi dla adwokata Tezy: Ustanowienie pełnomocnika Zakresy postępowań Pełnomocnictwo ogólne i szczególne Uwierzytelnienie pełnomocnictwa Cofnięcie pełnomocnictwa Wyrok U stanowienie pełnomocnika Pełnomocnikiem strony może być osoba fi...

Postanowienia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

Temat: POSTANOWIENIA Tezy: Postanowienia Interpretacja postanowień Zażalenia Pojęcie postanowienia (Art. 216 Ordynacji podatkowej) & 1. W toku postępowania organ podatkowy wdaje postanowienia. & 2. Postanowienia dotyczą poszcz...

Przywrócenie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1778

Przywrócenie terminu Teza: Jeśli podatnikowi zdarzy się nie dopełnić pewnych formalności w przepisanym prawem podatkowym terminie (np. wnieść odwołania od decyzji podatkowej), to w takim przypadku istnieje możliwość skutecznego dokona...

Rodzic jako pełnomocnik dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2198

RODZIC JAKO PEŁNOMOMOCNI K DZIECKA Tezy pracy: 1. Zdolność do czynności prawnych 2. Przesłanki pełnomocnictwa rodziców względem dzieci 3. Obowiązek podatkowy 4. Sposób opodatkowania 5. Przedmiot opodatkowania 6. Najczęściej zadawane pytania 1. Zdolność do czynności prawnych Z dolność do czynno...

Skarga na bezczynność organu podatkowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

Postępowanie podatkowe „SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU PODATKOWEGO” Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone szybko, bez zbędnego najczęściej szkodliwego dla nas przewlekania sprawy. Zgodnie z podstawowymi zasadami postępowania podatkowego sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśnia...