Pytania na egzamin - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - opracowanie - strona 1 Pytania na egzamin - opracowanie - strona 2 Pytania na egzamin - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1) kim są eksperci branżowi?
Są to członkowie specjalistycznych organizacji lub osoby, które mają dużą wiedzę o interesującej nas dziedzinie.
 
2) co możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej?
W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć dane dotyczące większości obszarów życia gospodarczego i społecznego-są dostępne na stronach internetowych poszczególnych resortów i jednostek rządowych.
 
3) czym jest GEODEMOGRAFIA?
Geodemografia jest to samodzielna dziedzina nauki, którą ogólnie definiuje się jako klasyfikację niewielkich obszarów według cech charakterystycznych zamieszkujących je ludzi(def. wg. Leventhala).Określił on również dwie podstawowe zasady wypracowane przez tę naukę:
1)Bardziej prawdopodobne jest, że ludzie zamieszkujący tę samą okolicę będą mieli pewne wspólne cechy niż losowo dobrane osoby.
2) Poszczególne obszary można w prosty sposób pogrupować według cech charakterystycznych zamieszkujących je osób. Dwa geograficznie oddalone od siebie obszary należące do tej samej grupy będą zamieszkiwane przez ludzi podobnego typu.
Zastosowanie geodemografii pozwala miedzy innymi na stworzenie profilu  klienta oraz wybieranie grup docelowych, a nastepnie skutecznie oddziaływać na nia, stosując precyzyjnie nakierowany marketing bezpośredni.
1) Jakie mogą być cele gromadzenia informacji? - cele ogólne (poznawcze) - zdobywanie wiedzy na dany temat, uzyskiwanie odpowiedzi na stawiane pytania;
- cele aplikacyjne (wdrożeniowe) - rozpoznawanie ogólnych tendencji czy różnic w zjawiskach, odkrywanie związków, szukanie zależności pomiędzy zjawiskami.
2) Podział źródeł informacji: a) ze względu na ich dostępność: - źródła wtórne - obejmują materiały już istniejące, dostępne w różnych formach i miejscach
- źródła pierwotne - nie istniały wcześniej, zostały zebrane na konkretne zlecenie poprzez specjalnie zaprojektowane badania marketingowe (ankiety)
b) ze względu na miejsce ich pozyskiwania: - źródła wewnętrzne (księgi, raporty i sprawozdania przedsiębiorstw prowadzone samodzielnie przez firmę lub zlecane firmie zewnętrznej)
- źródła zewnętrzne (monitorowanie otoczenia, badania marketingowe)
3) Podaj trzy zasadnicze grupy źródeł wtórnych zewnętrznych: statystyka rządowa, branżowa oraz sprawozdawczość ( roczniki statystyczne, branżowe, wyniki spisów powszechnych);
czasopisma, książki i inne opracowania; informacje oferowane odpłatnie przez agencje i ośrodki badań marketingowych (analizy rynku i poszczególnych ich sektorów)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz