Pytania na egzamin - Badania jakościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Badania jakościowe - strona 1 Pytania na egzamin - Badania jakościowe - strona 2

Fragment notatki:

Jakie to są źródła informacji wtórne zewnętrzne. Podać przykłady.
Cele gromadzenia informacji
Etapy przeprowadzenia badań jakościowych
Wytłumacz na czym polega: wywiad zogniskowany/ metoda 635/ metoda ekspertów/ metoda SERVQUAL
Co to są środki trwałe/ obrotowe. Podać przykłady w rolnictwie
Mechanizm rynku rolnego (wykresy + opis)
Co to jest koncentracja wolumenu?
Średnia wielkość gospodarstw w Polsce (produktów ze spisanych przez grupy notatek) Systemy jakości HACCP i ISO Co to są nożyce cenowe? Co to są ceny zbytu/ skupu/ detaliczne? Co to jest i czym się zajmuje Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) Jak brzmi prawo Engla- Schwabego Co to jest żywność funkcjonalna. Podać przykłady Wymień 3 przykłady znaczenia wahań sezonowych podaży produktów rolnych dla konsumentów. Wymień 3 przykłady znaczenia wahań sezonowych podaży produktów rolnych dla przetwórstwa spożywczego. Jaka jest sytuacja prawna GMO w Polsce? Wymień 3 systemy certyfikacji jakości i opisz jeden nich.
Opisz mechanizm rynku rolnego.
Co mają na celu modyfikacje genetyczne w rolnictwie?
Jaka jest różnica miedzy środkami trwałymi a obrotowymi?
Co to jest wartość odtworzeniowa?
Zadania obliczeniowe dotyczące pojemności rynku
Co to są nożyce cenowe?
Jak obliczyć dochód realny? Wzór
Co to jest syndrom Janosika?
Na czym polega sezonowość podaży artykułów rolnych i od czego zależy?
Kto prowadzi interwencje na rynku rolnym? Przykłady interwencji na rynku rolnym? Co to jest model addytywny? Co to jest model multiplikatywny? Podaj de terminan ty cyklicznych wahań cen rolnych Długości cyklu produkcyjnego w rolnictwie. W krótkim okresie podaż nie jest w stanie dostosować się do zmian cen.
Rolnicy oceniają przyszłe ceny poprzez ceny obecne. Popyt na większość produktów rolniczych jest mało elastyczny. Wahania cen wynikają zatem z wahań podaży. Działanie czynników zewnętrznych, głównie klimatycznych. Doskonała konkurencja (w sferze produkcji rolnej).
Wymień czynniki popytowe i podażowe długookresowych zmian cen rolnych Czynniki popytowe długookresowych zmian cen rolnych dochody ludności
niska elastyczność popytu na żywność prawo Engla zmiany popyty spowodowane wzrostem dochodów są zatem niewielkie - powoduje to niewielkie przesunięcia linii popytu w prawo. elastyczność popytu na produkty nie żywnościowe jest znacznie większa. Stąd i przesuniecie linii popytu na te produkty jest większe.


(…)

… rolnych
sezonowość produkcji (produkty roślinne, mleko)
towar szybko psujący się - wymaga szybkiego przerobu lub wykorzystania (owoce jagodowe, warzywa, mleko, buraki cukrowe)
towary objętościowe, masowe(wysokie koszty transportu)
zróżnicowanie jakościowe i brak standaryzacji (przygotowanie do sprzedaży odbywa się wg bardzo różnych zasad)
duża liczba producentów rolnych (rozdrobnienie podaży) - zakłady…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz