Analiza środowiska makroekonomicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza środowiska makroekonomicznego - strona 1 Analiza środowiska makroekonomicznego - strona 2 Analiza środowiska makroekonomicznego - strona 3

Fragment notatki:

7.12.2006 ANALIZA ŚRODOWISKA MAKROEKONOMICZNEGO Pojęcie i elementy makrootoczenia, źródła, podstawowe mierniki. [co to otoczenie?] Makrootoczenie (otoczenie uniwersalne) - otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układnie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie dostosować się do nich. Na makrootoczenie składają się: otoczenie ekonomiczne , wynikające z ogólnej kondycji gospodarczej otoczenie polityczne otoczenie demograficzne , wynikające ze struktury wiekowej społeczeństwa, struktury płci itd. otoczenie prawne , wynikające z przepisów prawa krajowego otoczenie międzynarodowe , wynikające z uwarunkowań międzynarodowych (np. cena ropy naftowej) otoczenie społeczne , wynikające z panującej mody, stylu życia otoczenie kulturowe otoczenie techniczno-technologiczne , wynikające z poziomu rozwoju technicznego i technologicznego naturalne czynniki wpływające na przedsiębiorstwa
Mikrootoczenie (specyficzne) - (otoczenie bliższe) składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo. Również nazywane otoczeniem konkurencyjnym , określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonej branży i na danym geograficznie rynku. Elementy mikrootoczenia: konkurenci
dystrybutorzy
klienci indywidualni
klienci zbiorowi (firmy)
grupy nacisku (prasa, radio, tv, urzędy lokalne i centralne)
siła robocza
Analiza sytuacji wewnętrznej zasoby ludzkie
zasoby materialne
zasoby finansowe
zasoby marketingowe (informacja, kontakty, wizerunek marki, pozycja rynkowa firmy)
Znaczenie analizy makrootoczenia Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych (np. rynki kapitałowe) Decyzje marketingowe przedsiębiorstw Kreowanie polityki gospodarczej Otoczenie (wewnętrzne i zewnętrzne) Analiza Planowanie organizacja Bieżące kontrola sytuacji kierowanie Opis warunków Cele Struktury Efekty Sprawozdania działania kierunkowe organizacyjne rynkowe Wnioski Strategie Programy pokontrolne działania Plany operacyjne Analizy makroekonomiczne (procedura analizy) Dobór wskaźników Źródła danych Metody analizy

(…)


Handel zagraniczny Wielkość firm
eksport (mln USD) - GUS mikro do 9 pracowników
import (mln USD) - GUS małe do 50
średnie do 250
Zatrudnienie i dane demograficzne duże od 250
ludność (mln) - GUS
ludność w wieku produkcyjnym (% ogółu ludności) - GUS
stopa bezrobocia (%) - GUS
stosunek liczby bezrobocia do liczby ludności aktywnej zawodowo ogółem
Przykłady:
Analiza makroekonomiczna - Raporty rynkowe…
….) uzyskiwanych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 3,2 tys. w 2004 r.), w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
 wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
 wskaźniki cen usług transportu gospodarki magazynowej i łączności
 więcej informacji na str GUS lub w roczniku statystycznym.
Wskaźniki fiskalne
deficyt budżetowy (% PKB) - GUS, NBP
dochody budżetowe (% PKB) - GUS, NBP…

Strategie Programy pokontrolne
działania Plany
operacyjne
Analizy makroekonomiczne (procedura analizy)
Dobór wskaźników
Źródła danych
Metody analizy
Interpretacja
Wskaźniki makroekonomiczne
Struktura gospodarki
Ceny i inflacja
Wskaźniki fiskalne
Wskaźniki dotyczące rynku pieniężnego
Handel zagraniczny
Struktura gospodarki
nominalny PKB (mld zł) - GUS
PKB na głowę(zł, USD) - GUS, Citibank Handlowy
wsk…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz