Gromadzenie danych-wykład 4

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gromadzenie danych-wykład 4 - strona 1 Gromadzenie danych-wykład 4 - strona 2

Fragment notatki:

9.11.2006 Gromadzenie danych Analiza danych wtórnych Określenie metod zbierania danych pierwotnych Badania pilotażowe Dobór próby próba badawcza niewielka liczba jednostek losowo wybrana z większej populacji właściwy dobór zbiorowości próbny umożliwi sformułowanie wniosków odnoszących się do populacji generalnej ogranicza koszty badań Proces zbierania danych czynność tech. polegająca na dotarciu do źródła danych i uzyskania w miarę jawnych i poprawnych odpowiedzi dobór ankieterów stworzenie prawidłowych sytuacji wywiadu lub eksperymentu kontrola przeprowadzania badań (PKJPA) Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów Analiza danych Redukcja - przystosowanie danych surowych do ich analizy. a) kontrola pomiaru - sprawdzanie procesu badania b) redukcja danych - sprawdzanie otrzymanych danych (czytelność i dokładność) Sprawdzanie czytelności i dokładności danych pomiary fikcyjne błędne dane sprzeczności i niezgodności odpowiedzi niekompletne i niejednoznaczne odpowiedzi nieadekwatne brak odpowiedzi Metody nanoszenia poprawek i uzupełnień sprzeczne lub niezgodne należy zmienić lub odrzucić w niektórych przypadkach redaktor może określić odpowiednie ustawienie danych szacunkowych c) klasyfikacja i zliczanie danych (baza danych) d) tabulacja danych (robienie tabel) Analiza informacji - charakterystyka badanego zjawiska (analiza statystyczna) Interpretacja danych a) indukcja - formułowanie uogólnień (od szczegółu do ogółu). Indukcja prowadzi do twórczej syntezy. b) analiza - od ogółu do szczegółu c) dedukcja - wnioskowanie pośrednie. Rezultatem są modele, schematy rzeczywistości Prezentacja pisemna eliminacja zbytecznych szczegółów metodycznych dostosowanie terminologii do słownika odbiorcy (bezosobowa forma) pisanie w przystępnym stylu stosowanie metod graficznych tabele rysunki (wykresy kołowe, liniowe, słupkowe) ukł.treści Raport końcowy (ukł.treści) strona tytułowa („Metoda Sorbońska”) spis treści streszczenie cel badań ujęcie teoretyczne (def.pojęć) źródła informacji i Metodyka Badań wyniki wnioski i uogólnienia literatura aneks statystyczny (to co jest istotne, a nie może się znaleźć w raporcie) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz