Gromadzenie i analiza danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gromadzenie i analiza danych - strona 1 Gromadzenie i analiza danych - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 3
Gromadzenie danych
Analiza danych wtórnych
Określenie metod zbierania danych pierwotnych
Badania pilotażowe
Dobór próby
próba badawcza
niewielka liczba jednostek losowo wybrana z większej populacji
właściwy dobór zbiorowości próbny umożliwi sformułowanie wniosków odnoszących się do populacji generalnej
ogranicza koszty badań
Proces zbierania danych
czynność tech. polegająca na dotarciu do źródła danych i uzyskania w miarę jawnych i poprawnych odpowiedzi
dobór ankieterów
stworzenie prawidłowych sytuacji wywiadu lub eksperymentu
kontrola przeprowadzania badań (PKJPA) Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów
Analiza danych Redukcja - przystosowanie danych surowych do ich analizy.
a) kontrola pomiaru - sprawdzanie procesu badania
b) redukcja danych - sprawdzanie otrzymanych danych (czytelność i dokładność)
Sprawdzanie czytelności i dokładności danych
pomiary fikcyjne
błędne dane
sprzeczności i niezgodności
odpowiedzi niekompletne i niejednoznaczne
odpowiedzi nieadekwatne
brak odpowiedzi
Metody nanoszenia poprawek i uzupełnień
sprzeczne lub niezgodne należy zmienić lub odrzucić
w niektórych przypadkach redaktor może określić odpowiednie ustawienie danych szacunkowych c) klasyfikacja i zliczanie danych (baza danych)
d) tabulacja danych (robienie tabel)
Analiza informacji - charakterystyka badanego zjawiska (analiza statystyczna)
Interpretacja danych
a) indukcja - formułowanie uogólnień (od szczegółu do ogółu). Indukcja prowadzi do twórczej syntezy.
b) analiza - od ogółu do szczegółu
c) dedukcja - wnioskowanie pośrednie. Rezultatem są modele, schematy rzeczywistości
Prezentacja pisemna
eliminacja zbytecznych szczegółów metodycznych
dostosowanie terminologii do słownika odbiorcy (bezosobowa forma)
pisanie w przystępnym stylu
stosowanie metod graficznych
tabele
rysunki (wykresy kołowe, liniowe, słupkowe)
ukł.treści
Raport końcowy (ukł.treści)
strona tytułowa („Metoda Sorbońska”)
spis treści
streszczenie
cel badań
ujęcie teoretyczne (def.pojęć)
źródła informacji i Metodyka Badań
wyniki
wnioski i uogólnienia
literatura
aneks statystyczny (to co jest istotne, a nie może się znaleźć w raporcie)
Podstawowe elementy ↑
Duże tabele w aneksie.
Prezentacja ustna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz