Analiza rynku - wykłady MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3542
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku - wykłady MWSE - strona 1 Analiza rynku - wykłady MWSE - strona 2 Analiza rynku - wykłady MWSE - strona 3

Fragment notatki:

doc, zawiera 5 stron maszynopisu. Dokładna tematyka notatki jest następująca: definicja rynku, rynek w znaczeniu technicznym, rynek w znaczeniu geograficznym, rynek w znaczeniu ekonomicznym, podmioty rynkowe, rynek w znaczeniu cybernetycznym, podaż i popyt, Rynki formalne, jarmark, Tragi, Wystawy i salony międzynarodowe, Muzea handlowe, Giełda. Ponadto, notatka nawiera omówienie poniższych zagadnień: Przedmiotem obrotu giełdowego, Transakcje natychmiastowe, Transakcje terminowe, transakcje dostawne, typu forward, Transakcje typu futures, giełdy towarowe, Aukcje, Wadium, przetargi, Rynek geograficzny, Rynek lokalny, Rynek regionalny, Rynek turystyczny, Rynek krajowy, Rynek zagraniczny, Rynek międzynarodowy, Rynek światowy. W pliku znaleźć można również omówienie niniejszych tematów: Analiza rynku, Prognozowanie, badanie rynku, badania marketingowe, Mikro i makroekonomia, Postawienie problemu, Analiza sytuacji, Określenie zadania badawczego, Postawienie hipotez, gromadzenia danych, metody zbierania danych pierwotnych, Planowanie wyboru próbki, Zbieranie danych, Redukcja danych, Źródła informacji, Informacje pierwotne, źródeł wtórnych, Metody doboru próby.

Rynek jest kategorią ekonomiczną, nierozerwalnie związaną z produkcją i wymianą towarową. Istnieje już wtedy, gdy co najmniej dwóch partnerów wymienia towary, ale z pełnym rozwojem rynku mamy dopiero do czynienia wówczas, gdy występuje większa liczba aktów kupna i sprzedaży, gdy do wymiany staje więcej uczestników i gdy istnieje określony stan napięcia oraz bogactwo form, w jakich transakcje wymienne dochodzą do skutku.
Za rynek w znaczeniu technicznym uważa się miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. W znaczeniu technicznym rynkiem są place targowe, bazary, hale targowe, sklepy i wszelkie miejsca, w których dokonuje się aktów kupna - sprzedaży. Za rynek w znaczeniu geograficznym uważa się obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupu i sprzedaży.
Obszar o zbliżonych warunkach zakupu i sprzedaży, to obszar o podobnej gęstości sieci handlowej, o zbliżonych formach sprzedaży, o tym samym stopniu zaopatrzenia w masę towarową, o zbliżonych cenach artykułów, o podobnym profilu dokonywanych zakupów, itp.
Za rynek w znaczeniu ekonomicznym uważa się ogół stosunków wymiennych (towarowo - pieniężnych) między sprzedającymi oferującymi do sprzedaży towary i usługi po określonej cenie i reprezentującymi podaż, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na te towary i usługi znajdujące pokrycie w funduszach nabywczych i reprezentującymi popyt.
Rynek obejmuje podmioty rynkowe, którymi są sprzedający i kupujący oraz przedmioty rynkowe, którymi są towary i usługi oraz środki płatnicze, a także wzajemne relacje między tymi elementami, które wpływają na kształtowanie się stosunków wymiennych.
W definicji ekonomicznej pojawiają się dwie ważne kategorie: podaż i popyt, które w powiązaniu z ceną tworzą mechanizm dostosowawczy, zwany mechanizmem równowagi.
Za rynek w znaczeniu cybernetycznym uważa się celowo określony zbiór elementów i relacji zachodzących między nimi, w wyniku czego zachodzą procesy sterowania.
Rynki formalne to instytucje organizujące obrót towarami w ściśle określonych miejscach i czasie oraz wg ustalonych statutowo reguł zachowania się kupców. Do rynków tych zalicza się: jarmarki, targi, giełdy, aukcje i przetargi.
Nazwa jarmark (z niem. jahr - rok, markt - rynek) - roczny rynek - targ. Cechą jarmarków jest to, że odbywają się one zawsze w tym

(…)

…, gdyż inf pochodzą od wszystkich jednostek badanej zbiorowości) i niewyczerpujące (mające char niepełny, gdyż inf pochodzą od wybranej jednostki badanej zbiorowości).
Metody doboru próby: 1 - metody doboru losowego - polegające na znanym i określonym prawdopodobieństwie dostania się każdej jednostki do próby ( dobór losowy prosty, warstwowy, systematyczny, zespołowy, wielostopniowy, wielofazowy),
2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz