Metoda badań rynkowych i marketingowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda badań rynkowych i marketingowych - strona 1 Metoda badań rynkowych i marketingowych - strona 2 Metoda badań rynkowych i marketingowych - strona 3

Fragment notatki:

26.10.2006 METODYKA BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH I. BADANIA RYNKU - to kompleks procedur analitycznych i badawczych umożliwiających rozpoznanie genezy, aktualnego kształtu i tendencji rozwojowej zjawisk i procesów rynkowych. Badania rynku obejmują analizę rynku i prognozowanie rynku . ANALIZA RYNKU to oparte na naukowych podstawach: rozpoznanie mechanizmu rynku rozpoznanie struktury rynku rozpoznanie stanu i rozwoju elementów rynku w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji. Kto jest beneficjentem? - przedsiębiorstwa - zarządzanie gospodarką narodową Prognozowanie - przewidywanie kierunku i dynamiki zmian zjawisk rynkowych w przyszłości. Badania marketingowe - systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową przedsiębiorstwa (Kotler) (→ z punktu widzenia przedsiębiorstwa) → usystematyzowany proces Badania marketingowe - dostarczanie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsiębiorstwa w podejmowaniu trafnych decyzji (D.Tull, D.Hawkins) → w celu dostarczenia informacji. Rola analizy rynku i badań marketingowych w zarządzaniu Dostarczenie informacji informacja - podstawa decyzji gospodarczych (krótko- i długoterminowych) Cechy informacji (wartościowych): - dokładne - aktualne - wiarygodne - odpowiednio zredagowane - trafne - przekazywane w prostej formule - spójne - porównywalne IERiRŻ Państwowy Instytut Badawczy prowadzi badania dla Ministerstwa Rolnictwa Redukcja ryzyka gospodarczego Budowa planów i strategii działania Przesłanki wzrostu znaczenia badań rynku (rosnąca rola w gospodarkach krajów uprzemysłowionych) Szybkość zmian ekonomicznych, technologicznych, politycznych i prawnych otoczenia, Złożoność zachowań konsumentów w krajach bogatych, kiedy podstawowe potrzeby zostały zaspokojone i rosną wymagania dotyczące potrzeb ponad podstawowych, Rozszerzenie się zasięgu terytorialnego rynku poszczególnych dóbr w związku z nasyceniem rynków lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych (internacjonalizacja), Rozwój przedsiębiorczości. II. KOSZTY BADAŃ RYNKOWYCH Model de Bayes'a Koszty związane z szybką decyzją wyrażone przez ryzyko popełnienia błędu i braku skuteczności. Koszty badań rynkowych - koszty bezpośrednie badań: płace badaczy, ankieterów, administracja, materiały, kwestionariusze

(…)

… i kohortowe - panelowe) panel - grupa osób lub firm wy- jednorazowe (ad hoc) brana do wielokrotnie powtarza-
nych badań o tej samej tematyce.
METODOLOGIA BADAŃ
Etapy badań
Projektowanie badań
postawienie problemu
analiza sytuacji
określenie zadania badawczego
postawienie hipotez
Gromadzenie danych
analiza danych wtórnych
określenie metody zbierania danych pierwotnych
dobór próby
badania pilotażowe
proces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz