Rynek dóbr trwałych - Popyt nowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek dóbr trwałych - Popyt nowy - strona 1 Rynek dóbr trwałych - Popyt nowy - strona 2 Rynek dóbr trwałych - Popyt nowy - strona 3

Fragment notatki:

W9
RYNEK DÓBR TRWAŁYCH konsumpcyjnych i środków do produkcji, żywnościowych
Cechy rynku trwałych dóbr konsumpcyjnych
Trwałość produktów
okres użytkowania dłuższy niż pewien minimalny okres,
dobro, które nie zużywa się w jednorazowym akcie konsumpcji,
Nieciągłość zakupów,
występowanie popytu nowego i restytucyjnego (odtworzeniowy),
możliwość rozpatrywania popytu w skali mikroekonomicznej (gospodarstwa domowego) i makroekonomicznej (gospodarki),
brak możliwości statystycznej oceny popytu nowego i restytucyjnego (za wyjątkiem rynku środków transportu)
Niepodzielność zakupu i użytkowania (sprzedaż ratalna - forma łagodzenia),
Relatywnie wysoka cena jednostkowa,
Zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu.
Czynniki wpływające na popyt na trwałe dobra konsumpcyjne
Pop yt nowy Demograficzne liczba gospodarstw domowych
wielkość gospodarstw domowych
liczba zawieranych małżeństw
Dochodowe poziom i dynamika dochodów
możliwość zaciągania kredytów
Cenowe absolutny poziom cen
ceny relatywne (w stosunku do cen pozostałych produktów i usług konsumpcyjnych)
Klimat konsumpcyjny (te elementy sytuacji makroekonomicznej, które wpływają na decyzje o zakupie - stopa bezrobocia, sytuacja na rynku pracy)
zwiększenie skłonności do zaciągania kredytów
zmniejszona skłonność do oszczędzania
zwiększona skłonność do wydawania oszczędności (Barometr gospodarczy Pentor.doc → cykliczna ocena klimatu konsumpcyjnego, pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski, jakie są nastroje społeczne, średnia arytmetyczna odpowiedzi tak/nie; wskaźnik klimatu konsumpcyjnego; wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw domowych)
Popyt restytucyjny (sprzedaż po 2 latach nowego Pasata) [Karolino - koło Koszalina]
przyczyny techniczne
wiek dobra
okres eksploatacji
cechy techniczne dobra
intensywność eksploatacji
warunki użytkowania
kultura techniczna użytkowania
przyczyny moralne (ekonomiczne)
Model postępowania konsumenta na rynku Proces podejmowania decyzji zakupu Rozpoznanie potrzeby Decyzje o zakupie nietrwałych
Poszukiwanie informacji dóbr np. żywnościowych:
Ocena alternatyw wyboru - rutynowe
Decyzja zakupu - impulsywne
Ocena zakupu (np. guma do żucia)
Badanie czynników Profil demograficzno-ekonomiczny Liczba ludności Wiek


(…)

… dóbr np. żywnościowych:
Ocena alternatyw wyboru - rutynowe
Decyzja zakupu - impulsywne
Ocena zakupu (np. guma do żucia)
Badanie czynników
Profil demograficzno-ekonomiczny
Liczba ludności Wiek
Struktura Prognoza
2030 r.
Rynek zmian w poziomie wykształcenia ludności → popyt na komputery
Prognoza zmian w strukturze gospodarstw domowych
Sytuacja ekonomiczna
dochód gospodarstwa domowego
podatki…
… oznacza przechodzenie na zakup droższych gatunków przy wzroście dochodu oraz zakup tańszych przy spadku dochodu.
Wpływ cen na popyt rynkowy
Prawa rynkowe związane z elastycznością cenową popytu
Paradoks Giffena - wraz ze wzrostem ceny rośnie popyt na dobro. Związany z efektem dochodowym zmian cen niektórych dóbr niższego rzędu (ziemniaki, chleb). Podwyższenie cen na te artykuły powoduje realny spadek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz