Badanie zmian zachodzących na rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie zmian zachodzących na rynku - strona 1 Badanie zmian zachodzących na rynku - strona 2 Badanie zmian zachodzących na rynku - strona 3

Fragment notatki:

Nathali. Notatka składa się z 5 stron.
Badanie zmian zachodzących na rynku Elastyczność cenowa popytu - (ang. Price elasticity of demand ) na dobro to stosunek względnej zmiany zapotrzebowania do względnej zmiany ceny tego dobra: Współczynnik elastyczności cenowej ma zwykle wartość ujemną ale są wyjątki:
Efekt Veblena - odwrócona linia popytu - luksusowe dobra. Korzyść konsumpcyjna polega wówczas na demonstrowaniu swoich możliwości konsumpcyjnych
Paradoks Giffena: Niektóre relatywnie tanie dobra podstawowe, zwłaszcza najtańsze rodzaje żywności (ziemniaki itp.), mają dodatnią elastyczność cenową popytu , tzn. popyt na nie wzrasta pomimo (i na skutek) wzrostu ich ceny. Dzieje się tak dlatego, że uszczuplone w rezultacie realne dochody uboższych warstw ludności powodują zmniejszenie spożycia lepszych gatunków żywności i kompensowanie tego ubytku zwiększoną konsumpcją niższych gatunków żywności, które pomimo że zdrożały, pozostają tańsze. Są to tzw. dobra Giffena .
Od czego zależy wrażliwość popytu na zmianę ceny: Poziom ceny Przy niskiej cenie określona zmiana ceny, np. podwyżka ceny o 5%, powoduje na ogół słabszą reakcję nabywców niż analogiczna podwyżka przy wysokiej cenie. Wysokość dochodu Ludzie ubożsi na ogół silniej reagują na zmiany ceny, zwłaszcza dóbr droższych. Dostępność substytutó w Dostępność bliskich substytutów zwiększa wrażliwość nabywców na podwyżkę ceny danego dobra.
Gusty nabywców Przywiązanie do konsumpcji określonych dóbr zmniejsza reakcję na podwyżkę ceny. Rodzaj dobra Popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny na zmiany cen aniżeli popyt na dobro luksusowe. Szerokość kategorii dobra Popyt na owoce jest mniej elastyczny niż popyt na konkretny gatunek owoców, gdyż w obrębie szerszej grupy towarowej istnieją większe możliwości wyboru (substytucji). Długość okr esu pomiaru W dłuższym okresie reakcja popytu na zaistniałą zmianę ceny jest pełniejsza niż w okresie krótkim (możliwość pełniejszego dostosowania się nabywców do zmienionej ceny - np. przez wykorzystanie substytutów).
Czynnik psychologiczny końcówki ceny Elastyczność a nachylenie krzywej popytu Często interesuje nas ogólna ocena elastyczności na pewnym fragmencie krzywej popytu, tzn. przy różnych poziomach ceny, z zakresu tzw. cen rynkowych (takich, które spotyka się na rynku). Popyt o wysokiej elastyczności wyraża krzywa o małym nachyleniu (płaska). Popyt nieelastyczny wyraża krzywa o dużym nachyleniu (stroma).

(…)

… bardzo krótkim (ultrakrótkim) krzywa podaży jest praktycznie pionowa, co oznacza, że nie ma możliwości zwiększenia podaży w danej chwili, lub też że możliwości takie są bardzo ograniczone.
w okresie krótkim krzywa podaży ma tradycyjny kształt, to znaczy wznosi się w miarę wzrostu ceny. Oznacza to możliwość zwiększenia podaży w miarę wyższej ceny. Jest tak dlatego, że można uruchomić dodatkowe czynniki produkcji…
… zmiany popytu na dobro do względnej zmiany ceny innego dobra EIJ Dla dóbr komplementarnych współczynnik elastyczności cenowej ma wartość ujemną
W przypadku substytutów ma wartość dodatnią
Dochodowa elastyczność popytu: EID stosunek względnej zmiany zapotrzebowania na dobro do względnej zmiany dochodu nabywców:
Str. 107 (Czarny)
Współczynnik elastyczności cenowej podaży dobra EPS to stosunek względnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz