Teoria rynku - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3465
Wyświetleń: 10073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria rynku - wykład - strona 1 Teoria rynku - wykład - strona 2 Teoria rynku - wykład - strona 3

Fragment notatki:...Teoria rynku
1) Definicja rynku: Rynek to zespół warunków które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług (Begg)
Podstawowymi kategoriami opisującymi rynek są: popyt, podaż i cena
2) Podział rynków:
• Podział ze względu na rodzaj dóbr: rynki dóbr konsumpcyjnych ( np. żywności, odzieży, usług medycznych)
I rynek czynników produkcji (np. ziemi, kapitału i pracy)
• Podział ze względu na zasięg : rynki lokalne, rynki światowe
• Podział ze względu na liczbę podmiotów: rynki wolnokonkurencyjne i rynki zmonopolizowane
• Podział ze względu na legalność: rynki legalne(białe), półlegalne (szare), rynki nielegalne(czarne)
3) Definicje podstawowych kategorii
• Popyt – to ilość dobra(lub usług) którą konsumenci chcą nabyc przy różnym poziomie cen
• Wielkość popytu – to ilość dobra ( lub usług) którą konsumenci zechcą nabyć przy określonej(danej) cenie...


...Dobra substytucyjne – dobra które mają podobne lub identyczne funkcje np. jak masło i margaryna
Dobra komplementarne – dobra które się uzupełniają by móc prawidłowo działać np. komputer i monitor lub samochód i benzyna
UWAGA: Zmiana ceny danego dobra przedstawiana jest na wykresie jako ruch po krzywej popytu. Zmiana determinant poza cenowych powoduje przesunięcie całej krzywej popytu w prawo lub w lewo...


(…)

… cena paliwa, Podaż na paliowo się zwiększyła (S') Przez wzrost ceny paliwa zmniejszył się popyt na samochody (D') przez co ceny samochodów zmniejszyły się
Ceny administrowane: ceny minimalne i ceny maksymalne
P min. - cena minimalna, ustalana zawsze powyżej producentów, jej wprowadzenie prowadzi do nadwyżki rynkowej którą należy zdjąć z rynku poprzez skup interwencyjny (ceny niektórych powodów rolnych) P max. - cena maksymalna, ustalana zawsze poniżej cen równowagi rynkowej chroni konsumentów powoduje ona powstanie niedoborów rynkowych (np. tanie mieszkania komunalne)
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU
Co może stanowić zmianę w popycie?
Cena danego dobra
Dochody
Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych
Rodzaje elastyczności popytu
Prosta cenowa elastyczność popytu wyraża procentową zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny:
Gdzie:
Współczynnik prostej cenowej elastyczności popytu na wartość ujemną co wynika z ujemnego nachylenia krzywej popytu
Dochodowa elastyczność popytu
Gdzie:
Współczynnik dochodowej elastyczności popytu może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Wartości dodatnie ma dla dóbr normalnych ujemne zaś dla dóbr niższego rzędu.
Ponadto dobra normalne podzielone są na Podstawowe Edi (od 0 do 1) i luksusowe Edi>1
- Dobra normalne
- Dobra niższego rzędu
- Dobra podstawowe
- Dobra luksusowe P - Cena
q - ilość
D - krzywa popytu
Determinanty poza cenowe S - krzywa podaży
Determinanty poza cenowe
qr - ilość równowagi rynkowiej
Pr - cena równowagi rynkowej
E - punkt równowagi rynkowej
P min. - cena minimalna
P max. - cena maksymalna

… i przy wzroście cen dóbr niższego rzędu, zwanych dobrami Giffena. Cena dobra Giffena jest relatywnie niższa od innych substytutów lub dane dobro nie posiada bliskich substytutów (np. chleb), dlatego popyt rośnie.
Podaż
Podaż - to określona ilość dobra (lub usługi)którą producenci chcą zaoferować przy rożnym poziomie cen
Wielkość podaży - to ilość dobra (lub usługi) którą producenci zechcą zaoferować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz