Zadania publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania publiczne - strona 1 Zadania publiczne - strona 2 Zadania publiczne - strona 3

Fragment notatki:

Zadania publiczne zwane zadaniami użyteczności publicznej jest uzasadnione poprzez: powstawanie niektórych dóbr publicznych które ze względu na swoje cechy powinny być dostarczone przez państwo ponieważ sektor prywatny nie jest w stanie ich dostarczyć. Dobra publiczne to są wszystkie dobra które spełniają dwie cechy tj niemożność wyłączenia z konsumpcji i ich dostarczania. Uzasadnieniem dla roli państwa jest istnienie dóbr publicznych efektów zewnętrznych tj. kosztach i korzyściach zewnętrznych /korzystne bądź niekorzystne skutki wynikające z działania pewnych podmiotów dla osób trzecich. Osoby trzecie są to osoby które ponoszą koszty w wyniku działania jakichś przedsiębiorstw np. w przypadku budowy fermy z hodowlą zwierząt futerkowych, osoby trzecie to te osoby, które żyją w sąsiedztwie i nie mają korzyści z tej sytuacji. Skutki zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne np. zanieczyszczenie środowiska- powietrza stały zapach co wynika z sąsiedztwa tej fermy. Rola państwa polega na tym że ma chronić osoby trzecie przed działaniem negatywnych skutków dla osób trzecich poprzez wydawanie ustaw mających temu zapobiegać. Dlaczego państwo podejmuje się pewnych zadań ? - ze względu na korzyści zewnętrzne, korzyści podnoszą się dopóty dopóki tych kosztów nie przekraczają tj. jesteśmy skłonni płacić podatki bo liczymy na to że państwo sprawi iż innym /biednym / będzie lepiej się powodziło, a korzyści mamy takie że państwo w zamian dostarcza podstawowych dóbr np. szkolnictwo, opieka zdrowotna. Gdyby te dobra świadczone były przez rynek spowodowało by to że te dobra nie były by dostępne dla wszystkich, Kolejną przyczyną jest istnienie monopoli , państwo ma chronić konsumenta przed działaniem monopoli przez ich kontrolowanie , regulowanie tych monopoli. Monopol ma dużą siłę, może podwyższać cenę i ograniczać produkcję, uważa się że gdyby zamiast monopoli funkcjonowała wiele małych przedsiębiorstw to dla konsumenta było by lepiej, ale one łączą się by narzucać cel, przedsiębiorstwa łącznie wytwarzają wiele produktów po niższej cenie, a monopol odwrotnie produkuje mało po wyższej cenie. Gdy spada popyt na dany towar to przedsiębiorstwa obniżają cenę, a monopol nie obniża cen tylko ogranicza produkcję. Obecnie gospodarka jest mocno zmonopolizowana nie ma obniżek cen tylko ogłasza się promocję okresową- cena jest sztywna. W jakich sytuacjach państwo chroni społeczeństwo? - poprzez wydanie ustawy o zapobieganiu praktykom monopolistycznym. Państwo chroni przez negatywnymi skutkami monopolu poprzez powstanie urzędów , które zajmują się kontrolą monopoli aby nie podnosiło cen na dane dobro bez uzasadnionej przyczyny dla osiągnięcia korzyści. Monopol optymalizuje swój zysk przy niższej produkcji, a wyższej cenie co jest ujemną stroną. Jego dobre strony to że monopole są to ogromne firmy o wielkim kapitale , które ze sobą konkurują tj.

(…)

… czy nie. Mają cechy odróżniające je od innych usług, ze względu na swój charakter muszą być odpowiednio zarządzane. Ich cechy to:
niska cenowa elastyczność popytu
brak substytutu
ciągłość i powszechność świadczenia
powszechna dostępność
zaspakajanie potrzeb o charakterze publicznym
brak motywu zysku
nieekwiwalentność świadczonych usług ale nie w każdych warunkach,
brak możliwości magazynowania zróżnicowanie zapotrzebowania w czasie
Urządzenia które te usługi dostarczają charakteryzują się:
niepodzielność techniczna
wysoką kapitałowością inwestycji
jednoczesnością produkcji , dostaw i konsumpcji
zróżnicowanie zapotrzebowania na usługi w czasie
Niska cenowa elastyczność popytu / oznacza to że z powodu tej cechy przedsiębiorstwa mogą podnosić ceny , a konsument nie ma nic do powiedzenia/ - jest to siła relacji popytu…
… koszty jeżeli nie przewyższają korzyści ale do pewnego stopnia. W latach 70 -tych dowiodło się że koszty jakie ponosi państwo w wyniku regulacji monopoli to przewyższają one korzyści jakie społeczeństwo ma z tego tytułu. Skąd bierze się monopol? Czym jest? Monopol naturalny powstaje wówczas jeżeli jeden producent działa w naturalnych warunkach klimatycznych, glebowych, które powodują powstanie pewnego towaru- oryginalnego. Monopol naturalny wynika ze specyficznych warunków wytwarzania tj. takie przedsiębiorstwo w którym opłacalna jest duża skala produkcji /konkurencja nie była by tu opłacalna/ bo są to przedsiębiorstwa o wysokim zainwestowaniu na wejściu, gdzie koszty uruchomienia są wysokie , wysokie koszty stałe. Monopol powstaje w wyniku konkurencji różnicowania się gdzie odpadają słabsi a obrasta…
…, przedszkola i inne placówki oświatowo wychowawcze
utrzymanie miejsc upowszechniania kultury np. biblioteki , miejsc kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych
utrzymanie targowisk, zieleni i zadrzewień, cmentarzy komunalnych
sprawy bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
utrzymanie obiektów administracji publicznej
opieka nad kobietami w ciąży.
Od 1990r. po reformie państwowej dodano…
… czy nie. Mają cechy odróżniające je od innych usług, ze względu na swój charakter muszą być odpowiednio zarządzane. Ich cechy to:
niska cenowa elastyczność popytu
brak substytutu
ciągłość i powszechność świadczenia
powszechna dostępność
zaspakajanie potrzeb o charakterze publicznym
brak motywu zysku
nieekwiwalentność świadczonych usług ale nie w każdych warunkach,
brak możliwości magazynowania zróżnicowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz