Pojęcie gospodarki komunalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie gospodarki komunalnej - strona 1 Pojęcie gospodarki komunalnej - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie gospodarki komunalnej Komunalny - jest terminem wieloznaczeniowym /homonimem/ najczęściej używa się określanie municypalny- miejski, ale też można rozumieć jako: termin komunalny w znaczeniu potocznym to tyle co wspólny , społeczny , publiczny w przeciwieństwie do dobra indywidualnego. Może z niego korzystać większa grupa osób np. park./Sposób komunalny to zaspakajanie indywidualnych potrzeb w sposób zbiorowy. Oznacza że może być wspólnie użytkowany ale nie wiemy do kogo co należy./ komunalny to tyle co miejski czyli municypalny. /ale może też być wiejski np. wodociąg./ komunalny / w znaczeniu prawnym/ w Polsce do 1950r. , a krajach zachodnich dawniej i obecnie to w przeciwstawieniu do państwowy i prywatny- odnoszący się do samorządu terytorialnego. Oznacza to tyle co samorządowy /nie prywatny państwowy należący do samorządu bo do 1950r. był samorząd w Polsce od 1866, w miarę upływu lat zakres samorządu zostawał stopniowo ograniczany aż do 1950r. kiedy to został zlikwidowany ustawą o jednolitych organach władzy./ komunalny po 1950r. określał przynależność resortową do zakresu działania gospodarki komunalnej /ministerstwa/ - miał znaczenie przedmiotowe w odróżnieniu od znaczenia podmiotowego. / W państwach kapitalistycznych - zachodnich należący do samorządu terytorialnego, określa własność, właściciela np. właściciela mieszkania. W znaczeniu podmiotowym gdzie Gmina jest podmiotem samorządu terytorialnego. Upaństwowiono mienie gminne- komunalne, przestało mienie komunalne istnieć, używano w znaczeniu przedmiotowym czyli wszystko co podlegało zakresowi działania Ministra Gospodarki Komunalnej nazwano komunalnym ,a więc obsługa życia w mieście, na wsi , mieszkania/. komunalny w znaczeniu technicznym tyle co odnoszący się do mieszkania i urządzeń w nim związanych. /Urządzenia komunalne tzw. Urządzenia miejskie , urządzenia : municypalne, użyteczności publicznej, techniczne miasta, infrastruktura miasta, inżynieria miasta. Jeżeli używa się tego terminu należy określić w jakim znaczeniu/. Gospodarka komunalna użyta w znaczeniu:
podmiotowym - gdzie gospodarka komunalna to gospodarka samorządu terytorialnego, prowadzona przez samorząd terytorialny
przedmiotowym to wszystkie urządzenia np. miejskie, municypalne, użyteczności publicznej, techniczne miasta, infrastruktura miasta, inżynieria miasta.
USTAWA z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej określa termin gospodarki komunalnej. Ustawa o samorządzie terytorialnym kiedy została przywrócona w 1990r. nakreśliła zadania komunalne, gdzie działalność gospodarcza jest związana nierozerwalnie z przedsiębiorstwem. Czym jest przedsiębiorstwo komunalne to przedsiębiorstwo , którego właścicielem jest samorząd terytorialny. Ale mogą też usługi dostarczać osoby przedsiębiorstwa nie należące do samorządu terytorialnego. Nazwy przedsiębiorstwo używa się w znaczeniu potocznym. Celem, zadaniem władz publicznych nie jest zysk tylko zaspokojenie potrzeb społeczeństwa.

(…)

… i nieprzerwalne zaspakajanie potrzeb o charakterze użyteczności publicznej.
Użyteczność publiczna nie jest jednolicie zdefiniowana, często mówi się że są to wszystkie zadania w celu realizacji interesu publicznego , a co decyduje o tym że coś leży w interesie publicznym, to zależy od miejsca i czasu, nie da się tego zdefiniować- jest to pojęcie względne. Pewne dobra w określonym czasie choć są dobrami prywatnymi mogą stać się dobrami publicznymi np. w trakcie wojny gdy brak jest dóbr podstawowych - żywności , mieszkań w tym czasie dostarczenie tych dóbr przez samorząd jest w interesie publicznym i są to dobra publiczne, bo tych produktów brakuje, są one na rynku bardzo drogie i nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić więc dlatego z pomocą wkracza samorząd.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz