Dobra podstawowe

note /search

Krzywa Engla - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2394

i spadek ich spożycia. Dobra podstawowe Wraz ze wzrostem dochodu wzrastają wydatki na dobra podstawowe...

Państwo w gospodarce mieszanej 6

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

jakości, które mają substytuty niższej jakości. 4.Dobra podstawowe (niezbędne) mają elastyczność dochodowa...

Rynek - pojęcie

  • Politechnika Warszawska
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

przesądzająca o ilości wytwarzanych dóbr i cenie, po jakiej są sprzedawane. Rzadkość dóbr - podstawowa cecha...

Standardy weryfikacji modelu - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

, gdyż wzrostowi dochodu odpowiada wzrost popytu na dobra podstawowe (m.in. na odzież) Również sensowny jest ujemny...

Równowaga rynkowa-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1603

Popyt nieelastyczny - dobra podstawowe Popyt elastyczny - dobra normalne (dobra wyższego rzędu) Popyt...