Dobra podstawowe

Krzywa Engla - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2282

i spadek ich spożycia. Dobra podstawowe Wraz ze wzrostem dochodu wzrastają wydatki na dobra podstawowe...

Państwo w gospodarce mieszanej 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

jakości, które mają substytuty niższej jakości. 4.Dobra podstawowe (niezbędne) mają elastyczność dochodowa...

Rynek - pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

przesądzająca o ilości wytwarzanych dóbr i cenie, po jakiej są sprzedawane. Rzadkość dóbr - podstawowa cecha...

Standardy weryfikacji modelu - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

, gdyż wzrostowi dochodu odpowiada wzrost popytu na dobra podstawowe (m.in. na odzież) Również sensowny jest ujemny...

Standardy weryfikacji modelu - omówienie

 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

, gdyż wzrostowi dochodu odpowiada wzrost popytu na dobra podstawowe (m.in. na odzież) Również sensowny jest ujemny...

Równowaga rynkowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1575

Popyt nieelastyczny - dobra podstawowe Popyt elastyczny - dobra normalne (dobra wyższego rzędu) Popyt...