Determinanty cenowej elastyczności popytu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty cenowej elastyczności popytu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Determinanty cenowej elastyczności popytu
 Poziom ceny
Przy niskiej cenie określona zmiana ceny, np. podwyżka ceny
o 5%, powoduje na ogół słabszą reakcję nabywców niż
analogiczna podwyżka przy wysokiej już cenie.
 Wysokość dochodu
Ludzie ubożsi na ogół silniej reagują na zmiany ceny,
zwłaszcza dóbr droższych.
 Dostępność substytutów
Dostępność bliskich substytutów zwiększa
nabywców na podwyżkę ceny danego dobra.
wrażliwość
 Gusty nabywców
Przywiązanie do konsumpcji określonych dóbr zmniejsza
reakcję na podwyżkę ceny.
 Rodzaj dobra
Popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny na zmiany
cen aniżeli popyt na dobro luksusowe.
 Szerokość kategorii dobra
Popyt na owoce jest mniej elastyczny niż popyt na konkretny
gatunek owoców, gdyż w obrębie szerszej grupy towarowej
istnieją większe możliwości wyboru (substytucji).
 Długość okresu
W dłuższym okresie reakcja popytu na zaistniałą zmianę ceny
jest pełniejsza niż w okresie krótkim (możliwość pełniejszego
dostosowania się nabywców do zmienionej ceny - np. przez
wykorzystanie substytutów).


(…)

… Determinanty cenowej elastyczności popytu
 Poziom ceny
Przy niskiej cenie określona zmiana ceny, np. podwyżka ceny
o 5%, powoduje na ogół słabszą reakcję nabywców niż
analogiczna podwyżka przy wysokiej już cenie.
 Wysokość dochodu
Ludzie ubożsi na ogół silniej reagują na zmiany ceny,
zwłaszcza dóbr droższych.
 Dostępność substytutów
Dostępność bliskich substytutów zwiększa
nabywców na podwyżkę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz