Wykład - pojęcie popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie popytu - strona 1 Wykład - pojęcie popytu - strona 2 Wykład - pojęcie popytu - strona 3

Fragment notatki:

Mikroekonomia, Pojęcie `popytu'
Popyt - ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w danym czasie (zapotrzebowanie na określone dobro zgłaszane przez konsumentów w danej cenie i czasie).
Popyt potencjalny - nie jest poparty możliwościami finansowymi (konsument wyraża jedynie chęć kupna lecz nie stać go na dany produkt).
Popyt efektywny - jest poparty możliwościami finansowymi.
Popyt potencjalny może stać się popytem efektywnym w skutek wzrostu dochodów i/lub spadku ceny.
Popyt efektywny może przekształcić się w popyt potencjalny w skutek spadku dochodów i/lub wzroście ceny.
Popyt:
Funkcjonalny - wynika z cech samego produktu (jego funkcjonalności).
Niefunkcjonalny - wynika z oddziaływania otoczenia (efekty zewnętrzne).
Efekt Owczego Pędu - kupujemy coś, bo inni też to kupują, nie chcemy się wyróżniać.
Efekt Snobizmu - kupujemy rzeczy, których nie kupują inni, chcemy się wyróżniać (cena nie ma znaczenia - może być niska lub wysoka, nie chodzi tu o prestiż lecz o chęć wyróżniania się).
Efekt Veblena - dotyczy dóbr drogich/luksusowych/prestiżowych, opiera się na chęci wyróżnienia się, pokazania, że jesteśmy bogaci, manifestacji zamożności i statusu finansowego.
Spekulacyjny - wynika z oczekiwań/przewidywań co do wartości ceny danego dobra w przyszłości (im większa/wyraźniejsza tendencja zwyżkowa ceny, tym większy popyt) np. giełda.
Ciekawym aspektem tego zjawiska (paradoksu spekulacyjnego) jest to, że wzrost ceny jest także wywoływany wzrostem popytu (którego wzrost jest wynikiem spekulacji na temat wzrostu ceny w przyszłości) - jest to więc w pewnym sensie „samonakręcający” się mechanizm.
Popyt rośnie z obawy przez wzrostem ceny
Cena rośnie w reakcji na wzrost popytu
Dobrym przykładem efektu spekulacyjnego były domniemania na temat ceny cukru po wejściu Polski do UE. Ludzie w obawie przed wzrostem cen masowo wykupywali cukier, co w rezultacie poskutkowało wzrostem cen - jednak wzrost ten nie był prognozowanym wzrostem, którego wszyscy się obawiali lecz jedynie następstwem zwiększenia się popytu na cukier. Podwyżka cen wynikająca z wejścia do UE okazała się w rzeczywistości bardzo mała - cena wzrosłą głównie z uwagi na ogromny wzrost popytu.
Dobra ekskluzywne - dobra, z konsumpcji których możemy część podmiotów wyłączyć.
Krzywa popytu - zależność pomiędzy wielkością popytu a ceną.

(…)

… nieelastyczny):
Paradoksy (jednokierunkowa zależność ceny i popytu):
Paradoks Giffena - mimo wzrostu ceny popyt i tak rośnie, bo dobra te nadal pozostają relatywnie tańsze od ich substytutów.
Warunki dobra Giffena:
Wydatki na dane dobro muszą stanowić znaczną część ogólnego dochodu
Dobro musi być znacznie tańsze niż jego substytuty (lub nie posiadać bliskich substytutów)
Dobra Giffena są dobrami podrzędnymi
Paradoks Veblena - patrz „Popyt niefunkcjonalny” - efekt Veblena
Paradoks Spekulacyjny - patrz „Popyt Spekulacyjny”
Determinanty cenowe determinują ruch wzdłuż krzywej popytu. Zmienia ulega wtedy wielkość lub ilość popytu (z Q1 na Q2).
Determinanty pozacenowe powodują przesuwanie całej krzywej popytu (równoległe przesunięcie):
Dobra podrzędne (niższego rzędu) - dla tych dóbr wzrost dochodu powoduje spadek…
…, insulina, trumny
(determinanty popytu zależą w dużej mierze od preferencji konsumenta)
C2
Q
C
C3
Pp
C1
Pp
Sytuacja rynku doskonałego (doskonale konkurencyjnego)
Popyt doskonale elastyczny (krzywa pozioma)
Przy cenie C1 kupowana jest każda ilość danego dobra na rynku
Q
C
C2
C1
Q2
Q1
Q
C
DETERMINANTY POPYTU
Cenowe:
Cena
Pozacenowe:
Dochody
Ceny substytutów
Ceny dóbr komplementarnych
Gusty i preferencje
Moda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz