Gospodarka komunalna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka komunalna - wykład - strona 1 Gospodarka komunalna - wykład - strona 2 Gospodarka komunalna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

pojęcie gospodarka komunalna. Zgodnie z art.1 ustawy z 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej - istotą takiej działalności jest wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Gospodarka komunalna polega na wykonywaniu przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Jakie znasz cechy charakterystyczne gospodarki komunalnej. Ciągłość działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej bez względu na osiągane rezultaty ekonomiczne
Podmiotem prowadzącym taką działalność może być gmina, powiat i województwo
Prowadzenie działalności komunalnej stanowi realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań własnych, a finansowanie tych zadań odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
Przedmiotem działalności komunalnej jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych W jakich sferach jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić działalność gospodarczą . Istnieją dwie sfery działalności komunalnej:
działalność gospodarcza mająca na celu realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej - brak nastawienia na osiągnięcie zysku
działalność wykraczająca poza zakres tych zadań - równolegle z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty celem będzie osiągnięcie zysku.
W jakich przypadkach komunalna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą . Prowadzenie działalności poza sferą użyteczności publicznej oznacza prowadzenie działalności w celach zarobkowych (działalność czysto komercyjna). Gmina, jak również inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza sferę zadań o charakterze użyteczności publicznej, jednak działalność taka może być prowadzona wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Działalność gospodarcza wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej nie może mieć charakteru podstawowego, a jedynie uboczny w stosunku do działalności mieszczącej się w sferze użyteczności publicznej. Przy czym działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego. Tak więc każda inna działalność gospodarcza (nie mająca charakteru użyteczności publicznej), może być prowadzona wyłącznie w formach spółek prawa handlowego.


(…)

…, ze gmina może tworzyć spółki z.o.o. lub akcyjne a także przystępować do nich
3.) Stanowi, ze gmina może tworzyć spółki prawa handlowego a także przystępować do nich poza sferą użyteczności publicznej
4). Przewiduje możliwość posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek, które zajmują się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi lub inną działalnością na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy
5).Ustawa reguluje status 1-osobowych spółek gminy, które wstępują w wszystkie stosunki prawne, których podmiotami było przedsiębiorstwo komunalne, bez względu na charakter prawny tych stosunków
6). Ustawa odnosi do spółek powstałych z przekształcenia zakładów budżetowych (czynności związane z przekształceniem wykonuje zarząd gminy, składniki mienia zakładu…
… z własnych przychodów, może korzystać z dotacji podmiotowych, celowych, a nadwyżki środków obrotowych wpłaca do budżetu. Zakład budżetowy z reguły nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Jest ułomną osobą prawną-nie działa samodzielnie, ale w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez organ. Zakład posiada zdolność sądową. Jest to zdolność cząstkowa- reprezentuje interesy jednostki samorządu terytorialnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz