Przystępowanie do spółek handlowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przystępowanie do spółek handlowych - strona 1

Fragment notatki:

przystępowanie do spółek handlowych. Gmina może tworzyć spółki z.o.o. lub spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek.
Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1.Istnieja niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym 2.Występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia. Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich także jeśli zbycia składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo tez rozporządzanie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową. Ograniczenia dotyczące tworzenia i przystępowania gminy do tych spółek nie mają zastosowania do posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy.
Jak przedstawia się dopuszczalność tworzenia lub przystępowania do spółek handlowych przez województwa i powiaty . Województwo w sferze użyteczności publicznej może tworzyć spółki z.o.o lub spółki akcyjne, a także przystępować do nich. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z.o.o i akcyjne oraz przystępować do nich, jeśli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.
Powiat natomiast nie może prowadzić działalności gospodarczej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, a więc powiat w ogóle nie może tworzyć poza tą sferą spółek prawa handlowego lub przystępować do nich. Działalność ta może być wykonywana jedynie w formie zakładu budżetowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz