Podstawy gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego - strona 1 Podstawy gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy gospodarowania w jednostkach samorządu terytorialnego . Aby można było podjąć jaką jakąkolwiek działalność przez jednostki samorządu terytorialnego podstawę stanowi majątek i finanse /majątek i inne prawa majątkowe/. W nauce o finansach publicznych, w teorii skarbowej twierdzono że wszelkie wydatki powinny być pokrywane z majątku , ale jeśli ten majątek jest niewystarczający to jednostki samorządu terytorialnego muszą otrzymywać dochody na swą działalność, która jest zapisana w ustawie o jednostkach samorządu terytorialnego i wymienione też w statutach tych jednostek. Dochody pochodzące ze środków publicznych. Po reaktywacji samorządowi terytorialnemu - gminom przydzielono majątek , który to stanowił majątek należący do Rad Narodowych stopnia podstawowego, a także do władzy państwowej na szczeblu podstawowym - były organami założycielskimi. Jeśli chodzi o majątek na stopniu wojewódzkim to przeszedł na jednostki samorządu terytorialnego tylko w takim zakresie w jakim był użyteczny dla jednostek samorządu terytorialnego tj. w takim stopniu w jakim był gminom potrzebny do działania /wykonywania zadań/. Majątek dzieli się na : majątek administracyjny majątek służący wykonywaniu zadań o charakterze działalności gospodarczej. Gminom przekazywano też znaczną część majątku, które były niepotrzebne do realizacji zadań. Jednostki samorządu terytorialnego musiały podjąć decyzje, które z tych składników majątkowych będą przydatne, a które sprzedać, sprywatyzować czy też w jaki sposób zagospodarować majątek i jak wykonać zadania publiczne. Znaczną część tych składników, która była niepotrzebna gminom zaczęto prywatyzować np. sklepy, stołówki, CPN, hotele - są to składniki majątkowe , które służą działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej. Część gmin jednak też prowadziła działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej oprócz tych zadań, zadania wewnątrz sfery użyteczności publicznej. Przepisy pozwalały gminom prowadzić działalność, która się dzieliła na: zaspakajanie potrzeb publicznych
przedsiębiorstwa o charakterze przemysłowo - handlowym np. piekarnie, składy węgla, wapienniki, kamieniołomy, produkcja materiałów budowlanych.
Były liczne protesty ze strony sfer gospodarczych iż gminy mogą i prowadzą działalność gospodarczą przez co na rynku była konkurencja. Gdzie przedsiębiorstwa prywatne opierały się na dochodach własnych , a przedsiębiorstwa publiczne mogły się opierać na dochodach publicznych - jednostki samorządu terytorialnego, które twierdziły iż gmina uzyskując dochody, gdzie zyski przedsiębiorstw stanowią dochody tych jednostek przez co gmina nie jest zmuszona do podnoszenia podatków. Również prowadzenie tej działalności przez j.s.t. zabezpiecza przed brakiem dostaw do sektora prywatnego tzw.

(…)

…, instytucje kultury, zasadę szczególnej staranności - polega na tym że są składniki majątku publicznego i powinny być przy zarządzeniu tym majątkiem wyeliminowane przejawy marnotrawstwa. Ten majątek, pewna część może przynosić dochody np. zakłady publiczne, spółki, różne umowy. Pewna część działalności gospodarczej w sferze użyteczności publicznej jest odpłatna. Zyski przynosiły przedsiębiorstwa, które dostarczały usług publicznych, przedsiębiorstwa których istnienie nie jest oparte na motywie zysku lecz chodzi to o zabezpieczenie potrzeb publicznych są to przedsiębiorstwa o charakterze użyteczności publicznej np. w pewnym okresie gazownie, elektrownie bo mają charakter monopolu wewnętrznego, a zatem istnieje możliwość podnoszenia cen z czego wynikały zyski , bo mogły mieć znaczne dochody, a mogło…
…. Problem ten został rozwiązany ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej gdzie powiedziano że jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej w wybranych obszarach i sytuacjach tj :
w takiej jeżeli na terenie gminy występuje znaczny poziom bezrobocia /dokładnie tego pojęcia nie sprecyzowano/,
w sferze wydawniczej pod warunkiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz