Funkcje pieniądza - wykład - Miernik wartości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje pieniądza - wykład - Miernik wartości  - strona 1 Funkcje pieniądza - wykład - Miernik wartości  - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje pieniądza
Funkcje pieniądza • Można mówić o następujących podstawowych funkcjach, które pełni pieniądz: Miernik wartości (funkcja obrachunkowa); Środek wymiany (funkcja cyrkulacyjna); Funkcja płatnicza (regulowanie zobowiązań); Funkcja tezauryzacyjna; 1) Miernik wartości • Za każdym razem gdy mówimy o cenie sugerujemy, że pieniądz może być miernikiem wartości. • Wartość można określić jako zdolność nabywania innych dóbr w drodze wymiany. • Przyjmując dowolne dobro jako miernik wartości, za pomocą którego będziemy wyrażać wartość innych dóbr możemy mówić o jednostce pieniężnej oraz o cenie. • Aby dokonać pomiaru wartości nie jest konieczne aby określona kwota pieniędzy była obecna - wystarcza w tym celu wyłącznie abstrakcyjne wyobrażenie określonej ilości pieniądza. • Dlatego też funkcję miernika pełnią raczej pieniądze idealne nie zaś pieniądze rzeczywiste. • Aby dana waluta dobrze spełniała ta funkcję konieczne jest aby jej wartość była stabilna - w sytuacji gdy wysoka inflacja ustawicznie zmniejsza wartość danej waluty przestanie ona pełnić tę funkcję.
• Inflacja to wzrost cen. Powstaje ona, gdy towaru (dóbr, produktów) jest mniej niż wytworzonych (wydrukowanych) pieniędzy. 2) Środek wymiany • Pieniądz pełni także kluczową rolę w procesach wymiany. • Pieniądz jest instrumentem pośrednim w transakcjach wymiennych. • Wraz z pojawieniem się pieniądza pojedyncza transakcja wymiany bezpośredniej została zastąpiona dwoma osobnymi: - Transakcją kupna; - Transakcją sprzedaży; • Ważnym zagadnieniem jest zatem odpowiedź na pytanie: „Ile pieniędzy powinno znajdować się w obiegu?” • Mówiąc krótko: powinno być ich dość dla obsłużenia wszystkich transakcji kupna i sprzedaży występujących na rynku. W szczególności ilość pieniądza powinna być: • Proporcjonalna do ilości dóbr wytwarzanych w gospodarce; • Odwrotnie proporcjonalna do wartości pieniądza; 3) Funkcja płatnicza • Pieniądz może być wykorzystywany do zapłaty za dokonane zakupy w momencie dokonywania wymiany. • Możliwe jest także otrzymanie dóbr w zamian za obietnicę zapłaty w terminie późniejszym. • Wszystkie transakcje dokonywane bez wykorzystania pieniądza są określane mianem transakcji kredytowych - odbiór towaru następuje w innym momencie niż zaplata. • Pieniądz w funkcji płatniczej służy określaniu wartości zobowiązań i pozwala na ich spłatę.

(…)

… zdolności nabywczej (czyli tworzenia skarbu - tezauryzacji). • Skarb może być przechowywany zarówno w postaci pieniężnej ale także w postaci ziemi, dzieł sztuki, kamieni szlachetnych itp. • Gromadzenie skarbu w postaci innej niż pieniężna ma na celu dostarczanie właścicielowi skarbu dodatkowych korzyści, stanowi także zabezpieczenie przed utratą wartości przez pieniądz. Kolejną funkcją, którą moSe pełnić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz