Podstawy wiedzy o finansach - strona 2

note /search

Środek płatniczy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Transakcje kupna i sprzedaży w wielu przypadkach dokonywane są bez użycia pieniądza gotówkowego. Są to transakcje kredytowe, Realizowane są one wówczas, kiedy moment dostawy towarów nie pokrywa się z momentem wręczenia przez odbiorców odpowiedniej ilości środków pieniężnych stanowiących zapłatę za...

Alternatywne cele przedsiębiorstwa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274

Alternatywne cele przedsiębiorstwa mogą być formułowane z różnych punktów widzenia maksymalizacja zysku maksymalizacja sprzedaży zadowalający poziom zysku zakładany udział w rynku przetrwanie firmy utrzymanie poziomu zatrudnienia stabilizacja przychodów Finanse, pr. Zb. Pod red Janusza Ostas...

Zjawiska pieniężne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

Czy wszystkie zjawiska pieniężne są finansami? Kontrowersje wokół interpretacji finansów Ceny, %, stawki podatkowe Kierunki interpretacyjne: Finanse to podział i wymiana nie ekwiwalentna Szerokie ujęcie rozciąga finanse na wszystkie zjawiska pieniężne, zaciera się różnica między finansami a eko...

Dźwignia finansowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1379

Dźwignia finansowa - instrument finansowy wykorzystywany przez podmioty w celu zwiększenia zyskowności. Dźwignia finansowa ma sens wtedy kiedy dofinansowując podmiot kapitałem obcym możemy liczyć na zwiększenie zysków przynajmniej w stop...

Elinor Olstrom i olivier Willamson - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Elinor Olstrom i Oliver Williamson tegorocznymi laureatami ekonomicznego Nobla za badania nad modelami instytucji zarządczych w gospodarce. Instytucje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki oraz szerzej dla kształtowania się stosunków międzyludzkich. Prawo, rynki, rząd to wszystko instytucj...

Gestia ekonomiczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

Gestia ekonomiczna Szeregowa forma prezentacji rachunku zysków i strat Przychody ze sprzedaży towarów i produktów- Koszty działalności operacyjnej (układ rodzajowy)= Wynik (zysk/strata) ze sprzedaży+ Pozostałe przychody operacyjne-...

Teorie ekonomiczne - prekursorzy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Teorie ekonomiczne maja tłumaczyć rzeczywistość gospodarczą, a ta jest zmienna, stąd zmienność teorii Ludzie zajmowali się zagadnieniami ekonomicznymi od zawsze. Już ludzie pierwotni musieli rozstrzygać ekonomiczne dylematy, na przykład, czy zbierać ziarna traw, co jest bezpieczne, zapewnia pewny, ...

Podstawy wiedzy o finansach - Literatura obowiązkowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Literatura obowiązkowa: Ostaszewski Janusz, Finanse, Difin, Warszawa, 2010, Jarocka Ewa, Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń, Difin, Warszawa, 2010 Literatura uzupełniająca: Fedorowicz Zdzisław; Zarys teorii finansów, Poltext, W-wa, 1992, Fedorowicz Zdzisław, Polit...

Powstanie ewolucja i funkcje pieniądza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Powstanie ewolucja i funkcje pieniądza. Zbigniew Grabowski - "Wprowadzenie do nauki o pieniądzu", PWE, Warszawa 1979. 2.1. Powstanie i rozwój pieniądza. - Gdy wszystkie dobra przeznaczano na własne potrzeby, pieniądz był zbędny, nie było wymiany, gospodarka maturalna, nie była podziału ...

Podstawy wiedzy o finansach - pojęcia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

3.Finanse jako pieniężny mechanizm wymiany i podziału produktu społecznego 3.1. Definicja finansów. 3.2. Zjawiska pieniężne a zjawiska finansowe. 3.3. Zjawiska ekonomiczne a zjawiska finansowe. 3.4. Zjawiska podziału a zjawiska finansowe. 3.5. Kierunki pojmowania finansów w literaturze przedmiot...