Środek płatniczy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środek płatniczy - omówienie - strona 1 Środek płatniczy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


Transakcje kupna i sprzedaży w wielu przypadkach dokonywane są bez użycia pieniądza gotówkowego. Są to transakcje kredytowe, Realizowane są one wówczas, kiedy moment dostawy towarów nie pokrywa się z momentem wręczenia przez odbiorców odpowiedniej ilości środków pieniężnych stanowiących zapłatę za dostawę. Transakcje kredytowe dokonywane są współcześnie na dużą skalę, bowiem ich główną zaletą jest to, że umożliwiają rozwój wymiany towarowej, nie uzależniając dostawy towaru od faktu posiadania w danej chwili niezbędnej do zapłaty ilości pieniądza. Kiedy następuje regulacja zobowiązań przez odbiorcę w stosunku do dostawcy, pieniądz występuje w funkcji środka płatniczego, zwalniającego zgodnie z prawem z zaciągniętych zobowiązań płatniczych. Z teoretycznego punktu widzenia funkcję tę pełnić powinien jedynie pieniądz pełnowartościowy. Regulacja zobowiązań następuje właśnie poprzez przekazanie przez odbiorcę pieniądza o konkretnej realnej wartości. W praktyce pieniądz papierowy spełnia tę funkcję równie dobrze, jak pieniądz pełnowartościowy. Odbiorca, otrzymując odpowiednie środki pieniężne, natychmiast wykorzystuje je do określonych celów, najczęściej do regulowania zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Kolejną funkcją, którą pełni pieniądz, jest funkcja środka gromadzenia wartości (akumulacji). Każdy posiadacz środków pieniężnych może alternatywnie wykorzystywać je albo do zrealizowania określonych transakcji handlowych, albo też ulokować je w instytucjach oszczędnościowych, zakupić towary o ustabilizowanej wartości, takie jak drogie kamienie szlachetne czy dzieła sztuki, lub nabyć określo­ne papiery wartościowe (akcje, obligacje). W każdym przypadku pieniądz przynosi jego posiadaczowi określone korzyści. Z tytułu ulokowania w instytucjach oszczędnościowych otrzymuje dochód w postaci oprocentowania depozytów; posiadając takie towary, jak kamienie szlachetne czy dzieła sztuki, chroni się przed spadkiem siły nabywczej pieniądza, zwłaszcza gdy w danym kraju występują tendencje infla­cyjne; posiadając akcje czy obligacje otrzymuje dochód w postaci dywidendy lub oprocentowania obligacji.
Nie należy również zapominać o tzw. niepieniężnych korzyściach będących efektem tego, iż posiadacz środków pieniężnych ma możliwość natychmiastowego przeprowadzenia określonych transakcji przy najniższych kosztach transakcyjnych.
Pojawia się pytanie, czy pieniądz papierowy (lub jego substytuty) pełni w takim stopniu funkcję gromadzenia wartości, jak pieniądz złoty. Otóż z teoretycznego punktu widzenia, funkcję gromadzenia wartości może pełnić jedynie taki pieniądz który ma wartość (złoto lub pieniądz wymienialny w każdej chwili na złoto).


(…)

… jest największa i których pieniądze mają najbardziej stabilną siłę nabywczą.
Praktyka wykazuje, iż takimi walutami są dolary USA, funt szterling, euro i jen japoński. Waluty te pełnią funkcję miernika wartości, środka cyrkulacji, środka płatniczego oraz funkcję gromadzenia wartości. Wprawdzie złoto wykorzystywane jest w dalszym ciągu w postaci rezerw międzynarodowych środków płatniczych, ale większość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz