Teorie ekonomiczne - prekursorzy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie ekonomiczne - prekursorzy - omówienie - strona 1 Teorie ekonomiczne - prekursorzy - omówienie - strona 2 Teorie ekonomiczne - prekursorzy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Teorie ekonomiczne maja tłumaczyć rzeczywistość gospodarczą, a ta jest zmienna, stąd zmienność teorii
Ludzie zajmowali się zagadnieniami ekonomicznymi od zawsze. Już ludzie pierwotni musieli rozstrzygać ekonomiczne dylematy, na przykład, czy zbierać ziarna traw, co jest bezpieczne, zapewnia pewny, choć niskokaloryczny posiłek, czy raczej wybrać się na polowanie - rzecz niebezpieczna, niepewna, ale i jedzenie, które można zdobyć, pożywniejsze. Tym bardziej ekonomicznie musieli myśleć rolnicy, rzemieślnicy a zwłaszcza kupcy. Jednak ekonomia -Jako nauka - rozwinęła się dużo później...
Wiemy, że - systematycznie - mechanizmami działania gospodarki interesowali się greccy filozofowie i pisarze. Jeden z nich, historyk Ksenofont napisał nawet dzieło pod tytułem Oikonomikos, czyli Gospodarz (stąd pochodzi stówo "ekonomista"). Tematykę ekonomiczną podjął też Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej. Wyjaśniał fenomen handlu, jako procesu, w którym ludzie wzajemnie zaspokajają swoje potrzeby. Po upadku Rzymu nastał chaos, podczas którego podupadła nie tylko gospodarka, ale i nauka ekonomii. Na szczęście w XI wieku Europa się odradza. Tematykę ekonomiczną poruszali wtedy głównie teologowie, z pośród których najważniejszym był niewątpliwe Tomasz z Akwinu. Zajmował się teorią własności prywatnej i wspólnej, którą dziś nazwalibyśmy publiczną. Podobnie jak Arystoteles potępiał pożyczanie na procent, czyli lichwę.
Powszechną praktyką, zarówno w Cesarstwie Rzymskim jak i w późniejszych królestwach i księstwach średniowiecza i renesansu było tak zwane psucie pieniądza. Pieniądz w tych czasach to przede wszystkich monety ze szlachetnych metali - złota i srebra. Prawo do bicia monety mieli tylko władcy, niekiedy go jednak nadużywali, produkując monety o mniejszej zawartości kruszcu niż powinni. Pozwalało im to uzyskiwać dodatkowe dochody. Dość długo nie dostrzegano negatywnych skutków tego rodzaju praktyk. Zmieniło się to dzięki...Mikołajowi Kopernikowi. który w swoich badaniach ekonomicznych koncentrowł się na zagadnieniach związanych z pieniędzmi, obaj przeciwstawiali się jego psuciu i wskazywali negatywne konsekwencje tego procederu. Możemy ich uznać za prekursorów monetaryzmu.
Rozwój gospodarczy w XV i XVI wieku, wzrost znaczenia kupców, bankierów i właścicieli manufaktur i ekspansja handlu zagranicznego stworzyły potrzebę opracowania całościowej teorii gospodarczej. Do pierwszych takich prób należał merkantylizm. Merkantyliści uważali, że państwa są bogate jeśli dysponują dużą ilością kruszcu, najlepiej złota. Powinno się więc utrudniać wywóz złota z kraju, popierać eksport, zwalczać import (bo za granicę kupuje się i sprzedaje za złoto i srebro). Miało to nawet pewne uzasadnienie w czasach, kiedy wojna była przedłużeniem polityki. Do wojny potrzebni byli najemnicy, którzy zabijali i ginęli

(…)

… sformułowali szereg zaleceń dla państwowej polityki gospodarczej, niemniej nie próbowali zająć się nauką ekonomii, nie szukali praw i zależności rządzących gospodarką. Zrobili to w XVI l wieku dopiero fizjokraci. Twórcą tej doktryny byt nadworny lekarz francuskiego Ludwika XV, króla Słońce -Francoise Quesnay (1694-1774). Opracował on tzw. Tablicę Ekonomiczną, czyli pierwszy model ekonomiczny całej gospodarki…
… "stróża nocnego", czyli dbałość o porządek i przestrzeganie prawa.
Poglądy Smitha popularyzowali i rozwijali David Ricardo, JeaJiBaptiste Say, Thomas_Maltus i John Stuart Razem ze Smithem, są oni najwybitniejszymi przedstawicielami klasycznej szkoły ekonomii, która dominowała w XIX stuleciu. Teorie klasyków podsumował i sformalizował na przełomie stuleci Afred Marschall (1824-1924), z wykształcenia…
…. Jej najważniejsi przedstawiciele to Francuz Leon Walras (twórca teorii równowagi ogólnej) i Włoch Wilfredo Pareto, Ich następcy przyczynili się rozwoju ekonometrii. W Wiedniu miała swój ośrodek oryginalna szkoła austriacka, reprezentowana przez Carla Mengera (1841-1921), Edmunda von Bóhm-Bawerka (1851-1914) i Friedricha von Wiesera (1851-1926). Ich wkład w teorię ekonomii polegał na zwróceniu uwagi na rolę…
… handlowej. Jego zdaniem państwo powinno aktywnie działać na polu gospodarczym, nie zadawalając się rolą "nocnego stróża". Wpływ na przyjęcie idei Keynesa miał Wielki Kryzys, który wstrząsnął gospodarką światową w latach trzydziestych. Zdaniem wielu współczesnych, Kryzys obnażył nieskuteczność polityki opartej na ekonomii klasycznej,
Pisząc o J. M, Keynesie, koniecznie trzeba wspomnieć o naszym rodaku…
… pozostawała obowiązującą wykładnią polityki gospodarczej aż do wczesnych lat siedemdziesiątych, kiedy to keynesowska polityka okazała się nieskuteczna w walce z depresją spowodowaną przez kryzysy naftowe. Oczywiste problemy, Jakie niosła polityka oparta na poglądach Keynesa i jego kontynuatorów spowodowały, że znowu łaskawym okiem zaczęto spoglądać na liberalną ekonomię przedkeynesowską.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz