Makroekonomia - geneza makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - geneza makroekonomii - strona 1 Makroekonomia - geneza makroekonomii - strona 2 Makroekonomia - geneza makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Przed makroekonomią
 Gospodarka narodowa była przedmiotem
zainteresowania
 merkantylistów (XVI-XVIII w.) - utożsamiali bogactwo kraju
z akumulacją metali szlachetnych.
 fizjokratów (XVIII w. - tablica ekonomiczna),
 przedstawicieli ekonomii klasycznej (A. Smith)
 Do lat 30. XX w. podejście do gospodarki jako całości:
suma działań indywidualnych podmiotów
Wielki Kryzys - lata 30. XX w.
„Dochód narodowy brutto (...) spadł od 1929 r. prawie o jedną czwartą w cenach tego roku, a
prawie o połowę w cenach bieżących. (...) W 1932 r. średnie roczne bezrobocie (...) wynosiło tylko
nieco mniej niż jedną czwartą siły roboczej.”

/„Pieniądz. Pochodzenie i losy”, J. K. Galbraith, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 [pierwsze wydanie 1975] , s. 203/
Największe załamanie gospodarcze świata w XX w. Objęło wszystkie kraje dziedziny ich gospodarki.
Przejawiało się długotrwałym głębokim spadkiem produkcji przemysłowej, masowym bezrobociem,
spowodowało poważne zmiany polityczne. Doprowadziło do ogromnej spekulacji akcjami, których
wartość nominalna przekroczyła wielokrotnie ich wartość rynkową

Pierwszy krach na giełdzie nowojorskiej, tzw. krach na Wall Street, miał miejsce 24 października 1929,
kiedy w sprzedaży znalazło się 13 mln akcji (ich wartość spadła wówczas połowę)

W 1931 ogłosił swą niewypłacalność austriacki Kredit Anstalt Bank. Do 1933 upadła prawie połowa
banków amerykańskich, w USA nie było pieniędzy (nie było banków, które mogły udzielać kredytów
ani też wypłacać wkłady, które zostały w nich złożone)

Obniżenie produkcji, masowe bezrobocie USA (20%). Produkcja w 1932 stanowiła jedynie 46%
produkcji z 1929. W tym samym okresie spadek produkcji Niemczech wyniósł 47%, we Francji 31%, w
Polsce 32%. Bezrobocie w Niemczech wynosiło 28%, Polsce 26%, we Włoszech 20%. Kryzys dosięgnął
także rolnictwo.

W warunkach nadprodukcji poszczególne rynki zamykają się barierami protekcyjnymi, stąd ponad
30% spadek handlu międzynarodowego

Recepta na kryzys? KEYNES
 Co na to ówcześni ekonomiści?
 Co robić? Nic. Czekać. Gospodarka sama podźwignie się z zapaści. Skoro jest
bezrobocie, spadną płace, firmom będzie się opłacać zatrudniać


(…)

… kryzysu
 Gospodarka może osiągnąć równowagę przy niepełnym wykorzystaniu
czynników produkcji i automatycznie nie wróci do pełnego zatrudnienia =>
konieczna interwencja państwa
 Dzięki wprowadzeniu polityki New Deal, najszybciej z zapaści gospodarczej
wyszły USA. W wyniku robót organizowanych przez państwo wybudowano
100 tys. budynków użyteczności publicznej, 75 tys. mostów, 295 lotnisk. W
następnych…
… o podaż pieniądza (polityka Rezerwy
Federalnej USA)
Lata 90-te i początek XXIw.: liberalizm i ekonomia neoklasyczna (szkoła
chicagowska) święci tryumfy
Bańka na rynkach doc-comów (2000)
Bańka spekulacyjna na rynkach finansowych (2007)
Wejście Chin na rynek światowy => obniżka cen
Uwarunkowania instytucjonalne
Kryzys wiarygodności => kryzys finansowy => kryzys gospodarczy
Keynes versus Hayek (szkoła austriacka)
Co dalej? …

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz