Historia myśli ekonomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 7154
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli ekonomicznej - strona 1

Fragment notatki:

12-stronicowa notatka z Historii Myśli Ekonomicznej w formacie rtf. W treści notatki następujące zagadnienia: przedmiot badań historii myśli ekonomicznej, merkantylizm, publicystyka ekonomiczna, Adam Smith, David Ricardo, metoda indukcji, dedukcji, metodologia historii myśli ekonomicznej, etymologia, ekonomia polityczna, Ksenofont, rozkład merkantylizmu, początki ekonomii klasycznej, pierwotna akumulacja kapitału, cena naturalna, cena rynkowa, cena polityczna, renta różniczkowa, rynki zbytu, handel, fizjokratyzm, F. Quesnay, John Locke, fizjokraci polscy, prawo do posiadania, prawo do wolności gospodarczej, klasa jałowa, rolnicy dzierżawcy, tablica ekonomiczna, marginalizm, leseferyzm, szkoła klasyczna, badania nad przyczynami bogactwa narodów, teoria wartości i dogmat Smitha, teoria pacy produkcyjnej Smitha, teoria kapitału Smitha, teorie Davida Ricardo, teoria wartości i ceny Ricarda. Ponadto w treści notatki: teoria pieniądza Ricarda, pieniądz światowy, teoria kosztów komparatywnych, teoria realizacji czyli sprzedaży i kryzysów, ekonomia poklasyczna pierwszej połowy XIX w., niemiecka starsza szkoły historyczna w ekonomii, szkoły narodowe,

PRZEDMIOT BADAŃ HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ
Historia myśli ekonomicznej wyjaśnia powstawanie i rozwój teorii, koncepcji, poglądów dotyczących życia gospodarczego na przestrzeni całych dziejów ludzkości tzn. od czasów antycznych przez średniowiecze po czasy nowożytne. Te teorie ujmowane są na tle historycznie ukształtowanych stosunków gospodarczych i społecznych. Ponadto krytycznie ocenia stosowane metody badań oraz stara się ustalić rolę poszczególnych teorii dla rozwoju rozumowania ekonomicznego. Historia myśli ekonomicznej jest historią ekonomii politycznej, która stała się nauką (dyscypliną) samodzielną dopiero w XVIII w. gdy ukazały się dzieła A. Smitha i D. Ricardo ale dzięki temu, że już wcześniej przez całe wieki prowadzono rozważania na tematy ekonomiczne. Ponadto historia myśli ekonomicznej wyjaśnia rozwój innych dyscyplin ekonomicznych, które albo wyodrębniły się z ekonomii jako nauki szczegółowe (ekonomiki branżowe) albo wyrosły obok ekonomii ale w powiązaniu z nią (ekonometria, cybernetyka ekonomiczna, ekonomia matematyczna). Historia myśli ekonomicznej interesuje się nie tylko akademicką myślą ekonomiczną ale i innymi przejawami rozważań ekonomicznych, takimi jak: publicystyka ekonomiczna, programy partii politycznych oraz efektywna polityka państwa. W starożytności i średniowieczu myśl ekonomiczna nie miała charakteru samodzielnego lecz charakter marginesowy, rozwijano ją na marginesie rozważań filozoficznych, prawnych, etycznych, politycznych. Ówczesnych pisarzy interesował przede wszystkim stosunek jednostki do państwa lub kościoła, które uznawano za instytucje rządzące życiem całego społeczeństwa a tym samym życiem gospodarczym. Ponadto tradycyjny, stagnacyjny charakter stosunków gospodarczych nie zmuszał (nie motywował) do prowadzenia pogłębionych badań nad życiem gospodarczym. Dopiero szeroki rozwój gospodarki towarowo - pieniężnej, rozwój kapitalizmu w XVI i XVII w. zwłaszcza w Anglii, Francji i Niderlandach i związane z tym bogactwo zjawisk ekonomicznych spowodowało wzrost zainteresowania problematyką ekonomiczną. Na przełomie XV i XVI w. rozwinął się pierwszy samodzielny kierunek myśli ekonomicznej - merkantylizm, wówczas myśl ekonomiczna wyodrębniła się ze wspólnego pnia nauk.
Merkantylizm nie tworzy jeszcze teorii ekonomicznej, ma głównie praktyczny (utylitarny) charakter, z

(…)

… i podniesienia godności zawodu kmiecia (rolnika), byli założycielami pierwszych podstawowych (elementarnych) szkół na wsiach w których dzieci chłopskie przez 3 - 4 lata uczyły się podstaw pisania, czytania, roli, uprawy, higieny ect. Komisja Edukacji Narodowej na której czele stali Stanisław Staszic i Hugo Kołłątaj w 1780 r. przeprowadziła reformę nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyniku…
… prywatnej i prawo do wolności gospodarowania. Quesnay opisywał to co jego zdaniem być powinno a nie to co jest i w ten sposób przekształcił naukę ekonomii w naukę normatywną (ocena rzeczywistości poprze normy, ekonomia pozytywna to ekonomia teoretyczna). Quesnay podkreślał, że motywem działalności gospodarczej jednostki jest interes osobisty czyli dążenie do maksymalizacji zysku. Takie postępowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz