Poglądy Ricardo, prawo Ricarda

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy Ricardo, prawo Ricarda - strona 1 Poglądy Ricardo, prawo Ricarda - strona 2 Poglądy Ricardo, prawo Ricarda - strona 3

Fragment notatki:


POGLĄDY D.RICARDO Tworzył 40 lat po Smithie tworzył w okresie I rewolucji przemysłowej czyli przejścia od produkcji manufakturowej ręcznej do produkcji fabrycznej maszynowej. Rewolucja spowodowała rewolucyjne przekształcenia w miastach i na wsi angielskiej, gdzie pojawiły się nowe kapitalistyczne formy produkcji zmieniła się struktura klasowa:
klasa land lordów
klasa kapitalistów (przedsiębiorców)
klasa pracowników najemnych (robotników).
Pomiędzy klasami narastały sprzeczności klasowe.
Ricardo podobnie jak Smith był rzecznikiem interesów klasy kapitalistycznej. Uważał ją za postępową nosicielkę postępu technicznego. Był zwolennikiem wolnej konkurencji. Posługiwał się jedną metodą badawczą - metodą abstrakcji (dedukcji) na podstawie przyjetych założeń metodologicznych, którymi były:
człowiek ekonomiczny;
wolna konkurencja.
Podobnie jak Smith ujmował prawa ekonomiczne, traktując je jako uniwersalne, działające zawsze i wszędzie. Zarówno Ricardo jak i Smith ujmowali zagadnienia ekonomiczne i prawa ekonomiczne ahistorycznie nie analizowali historycznej zmienności stosunków społeczno - gospodarczych.
Ricardo idąc śladem Smitha ujmował społeczeństwo jako sumę jednostek gospodarczych, a interes społeczny jako sumę interesów indywidualnych. Bogactwo kraju to bogactwo jednostek. Domagał się pełnej swobody gospodarowania tak jak Smith był zwolennikiem liberalizmu.
Ricardo 1772 - 1823 - syn żydowskiego maklera giełdowego, ożenił się z katoliczką, jako młody człowiek dorobił się dużego majątku. W 1817 r. wydał podstawowe dzieło pt. „Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania” , które przyniosło mu sławę wybitnego ekonomisty. Stanowi ono zwarty, całościowy system ekonomiczny i legło u podstaw nauki ekonomii.
Ricardo podobnie jak Smith uważał, że przedmiot badań ekonomii stanowi analizę praw, które rządzą produkcją i podziałem przy czym nacisk kładł na sferę podziału.
Badał podział czyli dochody klas. Nie odrywał produkcji od podziału, dostrzegając, że stosunki podziału określone są istniejącymi stosunkami produkcji (czyli własności).
Ricardo traktował ekonomię - jako narzędzie poznania praw ekonomicznych; uważał, że ekonomii a winna dostarczać środków oddziaływania na życie gospodarcze.
Teoria wartości i ceny Ricarda Odróżnił on wartość wymienną od wartości użytkowej. Stwierdził, że wartość użytkowa nie może być podstawą wartości wymiennej chociaż stanowi niezbędną jej przesłankę, ponieważ jeśli towar nie ma wartości użutkowej nie będzie miał wartości wymiennej.
O wartości wymiennej towaru decydują:
rzadkość dobra
(niewielka grupa dóbr ekonomicznych, dóbr unikatowych - niepowtarzalnych dzieła sztuki, klejnoty)


(…)

…, nie dostrzegał tezauryzacji i pieniądza kredytowego.
Początkowo interesował się pieniądzem kruszcowym a jego wartość uzależniał od wartości kruszcu, z którego jest wybita, od kosztów wydobycia i wybicia monety.
Ricardo niesłusznie uważał, że w obiegu może znaleźć się nadmiar pieniądza kruszcowego, że możliwa jest jego inflacja.
Nie dostrzegał funkcji tezauryzacji pieniądza a więc nie brał pod uwagę faktu, że każdy nadmiar pieniądza kruszcowego w stosunku do obrotu towarowego ulega tezauryzacji.
Ricardo utożsamiał obieg pieniądza kruszcowego z obiegiem pieniędzy papierowych. Pieniądz papierowy nie był dla niego surogatem (znakiem zastępczym) pieniądza kruszcowego, ale takim samym pieniądzem jak pieniądz kruszcowy. Doprowadziło go to do przyjęcia ilościowej teorii wartości pieniądza papierowego, głoszącej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz