Historia myśli ekonomicznej

note /search

Historia myśli ekonomicznej - Teorie i postacie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 3437

Joseph A. Schumpeter (1883 - 1950) Był najwybitniejszym przedstawicielem nowoczesnego instytucjonalizmu. W pracy zatytułowanej „Teoria rozwoju gospodarczego” (1912) wykazał, że wzrost gospodarczy w długim okresie czasu, związany jest ze strukturą instytucjonalną społeczeństwa. W tej strukturze na...

Historia myśli ekonomicznej - Adam Smith cz1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 2366

Adam Smith Smith uważał, że interes jednostki stanowi najlepszy bodziec do działalności gospodarczej. Człowiek dąży do osiągnięcia własnych korzyści. Człowiek przedkłada własne korzyści nad korzyści społeczne. Zgodność interesów prywatnych z ...

Historia myśli ekonomicznej - Adam Smith cz2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 1883

TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ - LEON WALRAS Teoria integrująca ze sobą stronę popytową ze stroną podażową procesu gospodarczego. Walras postawił sobie za cel odpowiedzieć na pytanie „jak powinien być zorganizowany porządek społeczno - gospod...

Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 4137

INSTYTUCJONALIZM Instytucjonalizmem - nazywamy kierunek, który wywodzi się z młodszej szkoły historycznej. Nurt który mieści się w ramach neohistoryzmu, który nie powstał w Niemczech w odróżnieniu od tych kierunków historycznych, ale w USA. Jego początek można datować na przełom XIX i XX wieku. K...

Historia myśli ekonomicznej - Karol Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2737

KAROL MARKS Schemat formacji społecznej: Ekonomia klasyczna, którą poznaliśmy, ekonomia Adama Smitha i Dawida Ricardo bez wątpienia nosi silne piętno okoliczności w jakich ci autorzy żyli. A. Smith żył na początkowym etapie rozwoju p...

Historia myśli ekonomicznej - Keynes

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2247

John Maynard Keynes John Maynard Keynes (1883-1946) jest uważany za ojca współczesnej makroekonomii. Ekonomistą był także jego ojciec John Neville Keynes. Był on również uczniem i przyjacielem Alfreda Marshalla. Mały John poznał więc wcześnie Marshalla. Potem był jego najlepszym uczniem w Cambrid...

Historia myśli ekonomicznej - merkantynizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 931
Wyświetleń: 1589

W wieku XVII czyli w okresie dojrzałego rozwoju merkantynizmu pojawiły się pewne symptomy rozkładu tego kierunku. Przede wszystkim na gruncie angielskim, myśliciele angielscy podjęli krytykę doktryny merkantnizmu. Myśliciele społeczni zaczęli dostrzegać, że tworzenie się ogromnych fortun nie pows...

Historia myśli ekonomicznej - szkoły historyczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2303

Historyzm niemiecki Historyzm niemiecki lub inaczej zwany ekonomia historyczna - jest to kierunek myśli ekonomicznej, który składa się z całego szeregu różnych: szkół, nurtów i ujęć, natomiast łączy je jedno: sprzeciw i krytyka wobec pewnych tez, założeń ekonomi klasycznej. Jak wynika z samej naz...

Ekonomia Klasyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2422

Ekonomia Klasyczna Twórcami ekonomii klasycznej w Anglii byli A.Smith i D.Ricardo. Smith uważany jest za teoretyka systemu manufakturowego, zaś Ricardo 40 lat później pisał w okresie I rewolucji przemysłowej. Poglądy ekonomiczne A.S...

Ekonomia poklasyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

Ekonomia poklasyczna I poł. XIX w. Charakteryzowało ją spłycenie wypaczenie poglądów klasyków. Na gruncie francuskim ekonomią tą reprezentuje Jean Baptiste Say spopularyzował on twierdzenie Ricarda o niemożności wystąpienia ogólnych kr...