Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm - strona 1 Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm - strona 2 Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm - strona 3

Fragment notatki:


INSTYTUCJONALIZM Instytucjonalizmem - nazywamy kierunek, który wywodzi się z młodszej szkoły historycznej. Nurt który mieści się w ramach neohistoryzmu, który nie powstał w Niemczech w odróżnieniu od tych kierunków historycznych, ale w USA. Jego początek można datować na przełom XIX i XX wieku. Kilka powodów zadecydowało, że nurt ten powstał w USA; burzliwy rozwój gospodarki amerykańskiej (atrakcyjność Ameryki podsycana mitem „od pucybuta do milionera” sprawiła że Ameryka stała się rajem dla miliona emigrantów z Europy, ogrom przestrzeni życiowej, duża urodzajność ziem, prężny przemysł który korzystał z mnogich zasobów naturalnych Ameryki sprawiał na emigrantach duże wrażenie. Ci ludzie, którzy emigrowali do Ameryki, byli gotowi na spore wyrzeczenia, były to jednostki które za wszelką cenę chciały poprawić swój los, nie znalazły swojego miejsca w Europie. Do Ameryki emigrowali ludzie przedsiębiorczy, aktywni, energiczni jednocześnie większość z nich była przygotowana do wykonywania jakiś najprostszych prac i zawodów, posiadała minimalne kwalifikacje i niezbędne umiejętności. W warunkach gwałtownie rozwijającego się przemysłu amerykańskiego ci ludzie szybko znajdywali zatrudnienie)
Amerykę od starego kontynentu dzieliło; amerykanie byli głęboko przeciwni różnicom wynikającym z pochodzenia (o ile w Europie o człowieku i jego pozycji, świadczyło pochodzenie to w Stanach nie urodzenie i pochodzenie lecz głównie osiągnięcia i posiadane pieniądze były podstawą oceny towarzyskiej). Wraz z dynamicznie rozwijającą się gospodarką amerykańską, dynamicznie rozwijała się nauka amerykańska (w odróżnieniu od ekonomii europejskiej, ekonomiści amerykańscy mniej uwagi poświęcali spekulacjom teoretycznym, pewnym subtelnościom filozoficznym, a więcej uwagi skupiali na wyciąganiu pewnych praktycznych wniosków, które miałyby zastosowanie w polityce gospodarczej, polityce społecznej. Koncepcje i teorie Europejskie, były przyjmowane w Ameryce dość ciepła, ale z pewną dozą sceptycyzmu. Podejmowano próby adaptacji ekonomii brytyjskiej na grunt amerykański co nie zawsze wychodziło z powodzeniem. Amerykańscy ekonomiści próbowali stworzyć własną ekonomię - ich rodzimym pomysłem był instytucjonalizm. Dla którego można wyróżnić trzy źródła inspiracji;
Ewolucjonizm - inaczej darwinizm społeczny, to kierunek w naukach społecznych, który upatruje w dziejach ludzkości działania pewnych praw ewolucji. Według tego kierunku społeczeństwa rozwijają się ewolucyjnie, od form najprostszych do tych coraz bardziej skomplikowanych. Historia społeczeństw wg tego kierunku, dowodzi również działania innego prawa odkrytego przez Karola Darwina - mianowicie selekcji naturalnej. Lecz o ile w świecie przyrody to jednostki są obiektem działania tej selekcji, to jednostki nieprzystosowane giną, przeżywają tylko jednostki bardziej przystosowane do życia. O tyle darwinizm społeczny kładzie nacisk na selekcje instytucji którymi posługują się ludzie. W darwinizmie społecznym to nie jednostki są przedmiotem selekcji naturalnej ale instytucje społeczne którymi ludzie posługują się we wzajemnych kontaktach.

(…)

… można traktować jako amerykańską krytykę ekonomii neoklasycznej (niemiecką). Instytucjonalizm inaczej podchodził do przedmiotu ekonomii, mianowicie poszerzał swoją analizę o zagadnienia psychologiczne, psychologicznych motywów, które kierują działaniami człowiekiem jako jednostki gospodarującej. Wzbogacał tą analizę o zaniedbywaną przez ekonomie klasyczną i neoklasyczną społeczne warunki gospodarowania…
… podstawowych tez ekonomi neoklasycznej. Głównym przedmiotem ataku Veblena była ekonomia neoklasyczna, która była dla niego najbardziej współczesna (czas gdy tworzy, to czas dokonywania się rewolucji marginalistycznej, przeobrażenia ekonomi klasycznej w ekonomie neoklasyczną). Po pierwsze krytykował ją za statyczne typowanie zjawisk gospodarczych, jego zdaniem zjawiska społeczne, gospodarcze i ekonomiczne, ekonomia powinna ujmować w sposób dynamiczny, tak jak te zjawiska rzeczywiście przebiegają w realnym świecie, a nie w sposób statyczny bowiem taki obraz świata który teoria ekonomii kreuje jest obrazem sztucznym. Kolejnym punktem krytyki było to, iż Veblen zarzucał ekonomii neoklasycznej iż odwołuje się ona do idei porządku naturalnego (Veblen nie wierzył w porządek naturalny, że odwołuję się do koncepcji homo economicus (koncepcji człowieka w pełni racjonalnego). Veblen uważał że ta koncepcja jest pewną taką wydumaną abstrakcją, jest zupełnie bezużyteczna w ekonomi, że wypacza obraz działalności gospodarczej jednostek. Krytykując koncepcje homo economicusa Veblen krytykował również założenie ekonomii neoklasycznej dotyczącej racjonalności działań, racjonalności zachowań konsumentów. Dowodził…
… uważał za hamulec rozwoju społeczeństwa przemysłowego, natomiast źródłem, motorem przemian ludzkiej cywilizacji była dla niego technologia czyli czynnik związany ze Światem przemysłu. Przedstawiciele instytucjonalizmu amerykańskiego;
Wesley Clair Mitchell (1874-1948) - Historia pieniądza zastępczego (1903), Cykle gospodarcze: problem i jego postawienie (1927).
John Rogers Commons (1862-1945) - Podstawy…
… ekonomii brytyjskiej na grunt amerykański co nie zawsze wychodziło z powodzeniem. Amerykańscy ekonomiści próbowali stworzyć własną ekonomię - ich rodzimym pomysłem był instytucjonalizm. Dla którego można wyróżnić trzy źródła inspiracji;
Ewolucjonizm - inaczej darwinizm społeczny, to kierunek w naukach społecznych, który upatruje w dziejach ludzkości działania pewnych praw ewolucji. Według tego kierunku…
… do życia. O tyle darwinizm społeczny kładzie nacisk na selekcje instytucji którymi posługują się ludzie. W darwinizmie społecznym to nie jednostki są przedmiotem selekcji naturalnej ale instytucje społeczne którymi ludzie posługują się we wzajemnych kontaktach. Antropologia kulturowa w szczególny sposób podchodzi do ewolucyjnego procesu rozwoju ludzkości do rozwoju od stadium dzikości aż do współczesnej…
… osób żyjąca razem, spokrewniona więzami krwi. Prawo własności (na początku próby własności były stwierdzane tylko w stosunku do ziemi, lasu, zamku, później prawo własności zaczęło się przekształcać- prawo do budynku, samochody itd. Obecnie prawami własności są prawa komputerowe, wynalazki, itd.).
Pragmatyzm (instrumentalizm) - to kierunek filozoficzny, który głosi hasło zbliżenia filozofii do życia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz