zjawiska pieniężne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zjawiska pieniężne - omówienie - strona 1 zjawiska pieniężne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Czy wszystkie zjawiska pieniężne są finansami?
Kontrowersje wokół interpretacji finansów
Ceny, %, stawki podatkowe
Kierunki interpretacyjne:
Finanse to podział i wymiana nie ekwiwalentna
Szerokie ujęcie rozciąga finanse na wszystkie zjawiska pieniężne, zaciera się różnica między finansami a ekonomią i ekonomikami szczegółowymi
Zawęża się finanse do instrumentarium wtórnego podziału ujęcie zbyt wąskie, odrywa podział od wymiany, wynika z tradycyjnego pojmowania skarbowość
Klasyfikacja zjawisk finansowych - funkcjonalna = przedmiotowa, podmiotowa - kryteria klasyfikacji
Funkcjonalna - związek ruchu pieniądza z ruchem wartości materialnych Zjawiska materialne, redystrybucyjne i kredytowe
Materialne = pierwotne; redystrybucyjne = transfery
Kredytowe - tworzenie pieniądza kredytowego, wprowadzanie do obiegu i wycofywanie po spłacie
Przychody kredytowe - otrzymanie kredytu
Wydatki kredytowe - spłata
Przychody banku, koszty banku, wynik banku
Podmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych
Kryterium - zróżnicowanie jednostek gospodarujących ze względu na najbardziej charakterystyczne zjawiska finansowe zachodzące w tych jednostkach - wyodrębnienie różnych typów jednostek - sektorów gospodarki
Finanse sektora zarobkowego
Finanse sektora publicznego
Finanse sektora bankowego
Finanse sektora ubezpieczeniowego
Finanse sektora gospodarstw domowych
Finanse sektora zarobkowego
W procesie produkcji czynniki produkcji tworzą produkt lub usługę, która podlega sprzedaży i w ten sposób zamienia się na gotówkę
Pieniądz wyraża poprzez cenę rynkową wartość wytworzonego produktu lub usługi
Cena powinna zapewnić zysk i zwrot wyłożonego przez właścicieli kapitału
Ze względu na wygodę operacji finansowych kapitał dzielony jest na określoną ilość jednostkowych udziałów - akcji
Akcje, które są przedmiotem publicznego obrotu mogą być nabyte przez innych inwestorów. Posiadacze akcji dysponują tytułem własności do części majątku przedsiębiorstwa
W tej sytuacji podstawowym, długookresowym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści finansowych współwłaścicieli przedsiębiorstwa - maksymalizacja icj majątku
Pomnażanie majątku przez przedsiębiorstwo dynamizuje cały układ gospodarczy
Maksymalizacja korzyści współwłaścicieli przedsiębiorstwa przekłada się na maksymalizację ceny rynkowej akcji
Podstawowe kwestie z tym związane:
- wartość pieniądza w funkcji czasu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz