Zagadnienia wstępne z finansów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia wstępne z finansów - strona 1 Zagadnienia wstępne z finansów - strona 2 Zagadnienia wstępne z finansów - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia wstępne
Finanse FINANSE - to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany wartości. Na ruch pieniądza składa się: gromadzenie, podział i wydatkowanie środków pieniężnych.
Przedmiotem zainteresowania finansów jest pieniądz będący w ruchu, czyli jego emisja poprzez system bankowy, cyrkulacja miedzy różnymi podmiotami gospodarczymi oraz gromadzenie w nim oszczędności i rezerw. Finanse zajmują się analizą zjawisk pieniężnych na tle i w związku z przebiegiem takich zjawisk realnych w gospodarce jak: produkcja, podział, spożycie indywidualne i zbiorowe, inwestycje oraz wymiana z zagranicą.
Zasób pieniężny
Zasób pieniężny - to ogół środków pieniężnych w dyspozycji danego podmiotu gospodarczego, którymi podmiot może względnie swobodnie dysponować, gospodarować, ponieważ środki te nie mają z góry narzuconego zastosowania.
Fundusz pieniężny
Fundusz pieniężny - to zasób pieniężny przeznaczony na realizację określonego celu. Budżet centralny, regionalny, budżet towarzystw emerytalnych - operują one głównie funduszami. Nie mają one pełnej swobody w dysponowaniu środkami pieniężnymi.
Firmy tworzą lub zmuszone są przez określone prawo do tworzenia funduszy, np. funduszu socjalnego.
Kategorie zjawisk finansowych
Zjawiska finansowe mają złożony i zróżnicowany charakter, najogólniej można je podzielić wg kryterium: przedmiotowego i podmiotowego.
Kryterium przedmiotowe
Pozwala ono wyodrębnić różne rodzaje zjawisk pieniężnych (przepływów, strumieni pieniężnych) niezależnie od tego jakie podmioty biorą w nich czynny udział. Wg tego kryterium wyróżnia się:
1. Przychody i wydatki materialne i osobowe
(Są one również często nazywane przychodami, przepływami ekwiwalentnymi lub rynkowymi).
Cechy charakterystyczne przychodów i wydatków materialnych:
Ruchowi środków pieniężnych towarzyszy równoczesny ruch wartości materialnej (usługi, dobra)
Są one regulowane głównie przez mechanizm rynkowy zgodnie z relacjami podaży i popytu.
Czasami mogą podlegać innym wpływom (opodatkowanie towarów, ustawowe określenie płacy minimalnej)
Popyt i podaż na rynku pracy
Cena płacy minimalnej znajduje się powyżej punktu równowagi rynkowej
Płaca
Ilość
Bezrobocie spowodowane
płacą minimalną 2. Przychody i wydatki redystrybucyjne (są też nazywane transferami, płatnościami transferowymi)

(…)

… są to ubezpieczenia na koszt pracodawcy i państwa
Ubezpieczenia gospodarcze- cechy charakterystyczne:
Mają charakter ubezpieczeń osobowych i majątkowych
Zawierane są dobrowolnie i na koszt pracownika
Suma ubezpieczeń oraz inne elementy ustalone są na wniosek ubezpieczającego.
Częściowo występuje brak ekwiwalentności tych płatności oraz brak ich związku z rynkowym mechanizmem podziału i wymiany.
Kryterium podmiotowe…
… ubezpieczeniowych strumienie materialne przychody: z tytułu sprzedaży składników majątkowych wydatki: wynagrodzenia pracowników, zakup dóbr inwestycyjnych
strumienie redystrybucyjne przychody: otrzymane składki ubezpiecz., procenty od depozytów bankowych i obligacji
wydatki: wypłacone odszkodowania, procenty od otrzymanych kredytów, podatki i opłaty
strumienie kredytowe przychody otrzymane kredyty od banku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz