Dochody publiczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody publiczne - wykład - strona 1 Dochody publiczne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dochody publiczne
Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych • Znaczenie instytucji publicznych dla normalnego funkcjonowania oraz rozwoju zbiorowości lokalnych i całego społeczeństwa nie zawsze jest doceniane. • Z historycznej perspektywy obecny stan jest rezultatem wielowiekowego, żmudnego procesu budowania instytucji organizujących nasze życie publiczne. • Przyjęcie w pełni racjonalnego założenia o konieczności istnienia państwa jako warunku normalnego funkcjonowania społeczeństwa rodzi jednak określone konżekwencje, tak w płaszczyźnie ekonomicznej jak i społecznej. • Załóżmy, że układ gospodarczy składa się wyłącznie z trzech grup podmiotów: - gospodarstw domowych, - przedsiębiorstw, - państwa. • W przypadku gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw warunkiem zaspokojenia popytu na pieniądz, potrzebnym do finansowania konsumpcji i inwestycji, jest - z reguły - podjęcie działalności gospodarczej.
• Podjęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów, wykazaniem niezbędnej przedsiębiorczości i ponoszeniem różnego rodzaju ryzyka. • Źródłem dochodów państwa mogą być jedynie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, a w ostateczności zawsze gospodarstwa domowe. • Jeżeli zatem państwo nie jest w stanie wytwarzać dochodów, a są one niezbędna do jego działalności, to oczywiste jest, że musi ono sięgać do dochodów wypracowanych przez inne podmioty. • Zasadnicza część dochodów publicznych jest przejmowana od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w drodze przymusu. • Państwo znajduje się w uprzywilejowanej pozycji - w porównaniu z gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami - jeśli chodzi o zdobywanie środków pieniężnych potrzebnych na finansowanie wydatków: - nie ponosi ryzyka związanego z działalnością gospodarczą; - jego wysiłek sprowadza się do stworzenia prawnych podstaw definitywnego przejmowania dochodów, stworzenia aparatu wykonawczego i aparatu represji wobec podmiotów, które nie zechcą podporządkować się decyzjom państwa. Rodzaje dochodów publicznych • Wpływy publiczne Są to wszystkie środki pieniężne zasilające rachunki władz publicznych. Wpływy publiczne są pojęciem szerszym niż dochody publiczne, gdyż obejmują również wszelkiego rodzaju wpływy o charakterze pożyczkowym. • Dochody publiczne To każde definitywne, czyli bezzwrotne, zasilenie finansowe władz publicznych. Źródłem tych dochodów są dochody innych podmiotów. Dochody publiczne są różne pod względem treści: - Daniny publiczne Klasyczny ciężar nakładany na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Ich główną cechą jest to, że podmiot ponoszący cięSar daniny publicznej nie otrzymuje w zamian żadnego bezpośredniego świadczenia (korzyści). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz