Dotacja celowa - strona 2

Dotacje z budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Art. 127. [Dotacje celowe] 1...

Finanse powiatu - wykład

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

. dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje żądań służb, inspekcji i straży wymienionych w ustawie...

Finanse powiatu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

. dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje żądań służb, inspekcji i straży wymienionych w ustawie...

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

-         subwencja ogólna z budżetu państwa -         dotacje celowe z budżetu państwa -         dotacje...

Fundusz sołecki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

o wysokości środków gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków...

Gospodarka finansowa gminy

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577

przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu. GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU...

Finanse jednostek samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735

) -subwencje ogólne z budżetu państwa -dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone lub dofinansowanie...