Dotacja celowa - strona 3

Test z finansów publicznych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

dla zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych gminom oparty jest na subwencjach ogólnych dotacjach...

Test z wiedzy o finansach publicznych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

jest na subwencjach ogólnych dotacjach celowych podatkach lokalnych Głównym dysponentem środków budżetu państwa...

Dochody j.s.t.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Robert Jaworski
  • Gospodarka komunalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

celowych. Dotacja ogólna ma na celu dotacje na realizacje zadań , a dotacja celowa ma charakter...