Dochody samorządu terytorialnego - Budżet samorządowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody samorządu terytorialnego - Budżet samorządowy - strona 1 Dochody samorządu terytorialnego - Budżet samorządowy - strona 2 Dochody samorządu terytorialnego - Budżet samorządowy - strona 3

Fragment notatki:

16-stronicowa notatka w formacie doc. Poruszane w notatce zagadnienia: dochody z podatków i opłat administracyjnych, gmina, państwo, podatki od nieruchomości, podatek rolny podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od spadków i darowizn, podatki od posiadania psów, opłaty lokalne, administracyjne, miejscowe, targowe, opłaty za korzystanie z usług społeczno-komunalnych, dotacje wyrównawcze, subwencja ogólna i szkolna, rezerwa subwencji ogólnej, zwrotne przychody samorządów terytorialnych, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, dotacje celowe z budżetu państwa. W treści notatki także: dochody z majątku gminy, wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa, budżety powiatów, odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółki, dochody z kar pieniężnych, subwencja drogowa, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, wskaźnik Sn, podatek CIT, podatek PIT, dochody województwa, dochody trwałe, dochody potencjalne.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego
Samorządy lokalne mogą realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy zostaną wyposażone w odpowiednie źródła dochodów. Dochody te przekazywane są samorządom lokalnym poprzez repartycje środków publicznych pomiędzy budżet państwa i budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.
Samorządy lokalne dysponują środkami pieniężnymi z czterech źródeł:
- z podatków i opłat administracyjnych.
z majątku lokalnego.
z subwencji ogólnych i celowych, dotacji państwa oraz innych środków publiczno- prawnych.
z pożyczek i obligacji.
Dochody z podatków, subwencji ogólnych i wpływy z majątku można potraktować jako dochody własne budżetów lokalnych. Stanowią one 80-90% dochodów bezzwrotnych samorządu terytorialnego.
1.Dochody z podatków i opłat administracyjnych.
Ważnym źródłem dochodów samorządów terytorialnych były podatki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko niewielka część wpływów podatkowych z danego terytorium zasilała budżety samorządowe. Władze samorządowe najczęściej dysponowały wpływami z podatków od nieruchomości, od własności ziemskiej, podatkami od dochodów małych firm, a także opłatami lokalnymi i administracyjnymi za wykonywane czynności cywilno prawne. Są to dochody z typowych podatków i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł dochodów.
W Polsce podobnie jak w innych krajach z chwilą reaktywowania samorządów terytorialnych dokonano podziału dochodów z podatku, pomiędzy budżet państwa i budżety gmin.
Państwo Gmina Ogółem Podatek od towarów i usług 100 - 100
Podatek dochodowy od osób prawnych 95 5 100
Podatek dochodowy od osób fizycznych 85 15 100
Podatek rolny i leśny - 100 100
Podatek od spadków i darowizn - 100 100
Podatki i opłaty lokalne - 100 100
Podatki opłacane ryczałtowo - 100 100
Podział dochodów z podatku w procentach.
Podstawowymi dochodami budżetu gmin w Polsce były wpływy z podatków ( podany poniżej opis podatków odpowiada również stanowi obecnemu, z zaznaczeniem wprowadzonych zmian ) :


(…)

… jak: liczba ludności, liczba uczniów, wartość dochodów podatkowych z PIT i CIT.
Według opinii Stanisława Owsiaka („Finanse publiczne teoria i praktyka” 1999r.) w chwili wprowadzenia reformy , nie było jasne czy ambitne założenia podciągnięcia wydatków biednych powiatów do poziomu wydatków najbogatszych powiatów - poprzez konstrukcję wskaźnika Sn przy subwencji wyrównawczej - jest założeniem realistycznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz