Samorząd Terytorialny - testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd Terytorialny - testy - strona 1 Samorząd Terytorialny - testy - strona 2

Fragment notatki:

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU: SAMORZĄD TERYTORIALNY (FINANSE) Realizacja zadań własnych gminy:
finansowana jest zasadniczo z dotacji celowych przekazywanych przez administrację publiczną
finansowana jest zasadniczo z dochodów własnych i subwencji ogólnej nadzorowana jest jedynie w oparciu o kryterium legalności nadzorowana jest w oparciu o kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności
Do wydatków budżetu państwa na rzecz budżetów gmin zalicza się:
subwencje ogólne dotacje celowe na zadania zlec one udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
wpływ z tytułu opłaty skarbowej
Zgodnie z konstytucyjnymi zasadami dotyczącymi gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego:
jednostkom tym zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań jednostki te są autonomiczne w stanowieniu podatków
źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie jednostki te mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym w ustawi e Do dochodów własnych gmin zalicza się:
podatek od nieruchomości podatek od spadków i darowizn opłatę targową dochody ze sprzedaży majątku gminy
Zadania zlecone gminom finansowane są z:
dotacji
subwencji
rezerw
funduszy celowych Podstawowe dochody gminy to:
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych część rezerwy subwencji ogólnej
podatek rolny podatek od nieruchomości Dochodami gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:
27,6 % wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy
5 % wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy
5% wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy
1,5% wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy
Dochodami gminy są w szczególności:
dotacje celowe z budżetu państwa dotacje z funduszy celowych
10% wpływów z podatku od środków transportowych
5% wpływów budżetowych z ceł
Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymują gminy:
którym została ona przyznana
które realizują zadania należące do administracji państwowej
które realizują zadania zlecone
wszystkie gminy Wielkość subwencji rekompensującej:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz