Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - strona 1 Dochody jednostek samorządu terytorialnego - strona 2

Fragment notatki:

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO Dochody Gminy Źródła dochodów bezzwrotnych 1) Dochody własne a) Dochody typu fiskalnego Podatki: - Rolny
- leśny
- od środków transportowych
- od spadków i darowizn
- dochodowy od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej
- od posiadanych psów
- od czynności cywilnoprawnych Opłaty: - Skarbowa
- Targowa
- Miejscowa
- Administracyjna
- Eksploatacyjna
- Inne opłaty Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 27,6 % wpływów z podatków od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy
- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy
 
b) Dochody z majątku gminy
- Dochody z wynajmu, dzierżawy
- Ze sprzedaży majątku
- Z tyt. Oddania nieruchomości w użytkowanie
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach
- odsetki od udzielonych pożyczek   c) Inne rodzaje dochodów
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy
-   wpłaty z samoopodatkowania mieszkańców
-   dochody uzyskiwane przez j. budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gosp. j. budżetowych gminy -   część wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złóż 2 Dochody zewnętrzne  
a) Subwencja ogólna - składająca się z części:
Podstawowej
Oświatowej
Rekompensacyjnej
b)     Dotacje:
Na finansowanie zadań własnych
Zadań zleconych
Dla gmin o statusie miasta
Na rekompensatę skutków finansowych z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym lub leśnym. Źródła dochodów zwrotnych - zaciągane przez gminę pożyczki;
- zaciągane przez gminę kredyty;
- wpływy z emisji papierów wartościowych. Dochody powiatu Dochody własne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa aktualnie 1% od osób fizycznych zamieszkałych na terenie danego powiatu -         dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych jednostek org. -         dochody z majątku powiatu (czynsz dzierżawny lub najmu, odsetki, dywidendy kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku -         odsetki od nieterminowo przekazanych z budżetu państwa udziałów w podatkach, subwencji i dotacjach -         inne dochody własne np. darowizny i spadki

(…)

… od nieterminowo przekazanych z budżetu państwa udziałów w podatkach, subwencji i dotacjach
-         inne dochody własne np. darowizny i spadki
 
Dochody zewnętrzne
-         subwencja ogólna z budżetu państwa
-         dotacje celowe z budżetu państwa
-         dotacje z państwowych funduszy celowych
-         inne dochody zewnętrzne
Dochody województwa
Dochody własne
 
1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:
  -  1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa
- 0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie woj.
 
 2.  dochody woj. Jednostek budżetowych oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz