Samorząd i polityka lokalna

note /search

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 2947
Wyświetleń: 9408

Pytania poruszają zagadnienia takie jak: obowiązki i prawa radnego gminy, zasady pomocniczości, kształtowanie się samorządu w Polsce XIX wieku, nadzór nas samorządem, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta, definicje samorządu terytorialnego. W notatce znaleźć można również informacje ...

Samorząd i polityka lokalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 5698

Następnie wymoenione zostały cechy samorzadu lokalnego, oraz jego organizacja w Polsce. Nastepnie omówiono instytucje demokracji bezpośredniej na poziome samorzadu terytorialnego. W kolejnej częsci możemy dowiedzieć się więcej o

Fundusz sołecki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

FUNDUSZ SOŁECKI: środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą polepszeniu warunków życia mieszkańców i zgodne są ze strategią rozwoju gminy. środki te mogą być wykorzystane również na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków klęsk ży...

Dochody samorządu terytorialnego - Budżet samorządowy

 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3283

16-stronicowa notatka w formacie doc. Poruszane w notatce zagadnienia: dochody z podatków i opłat administracyjnych, gmina, państwo, podatki od nieruchomości, podatek rolny podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od spadków i darowizn, podatki od posiadania psów, opłaty lokalne, admin...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego

 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3458

12-stronicowa notatka na temat samorządu terytorialnego i źródeł jego dochodu. Temat opracowany na 12 stronach w formacie doc. Wśród poruszanych zagadnień można znaleźć: subwencje, subwencje ogólne i celowe, podatki, opłaty administracyjne, podział dochodów z podatku w procentach, podatek rolny, pod...

Historia i geneza samorządów

 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3647

10-stronicowe opracowanie zagadnień związanych z samorządnością. W notatce poruszane są następujące zagadnienia: formy samorządu, samorząd terytorialny, gmina, istota i znaczenie pojęcia samorząd, prawo publiczne, organy państwa, władza samorządu terytorialnego, doktryna prawa naturalnego Johna Lock...

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5943

Konkretnie tematem notatki jest zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. W treści notatki można spotkać pojęcia: jednostka samorządu terytorialnego jako korporacja publicznoprawna, C. Kosikowski o samorządach, M. Śniegucki o gminie jako podmiocie gospod...

Cechy samorządności terytorialnej

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4326

Cechy samorządności ich wykonanie 9.Ustawa z 30.06.2005 r terytorialnej:1 przekracza możliwość o finansach -wykonywanie zadań ziomu nższego; państwo publicznychPOLITYKA publ. na szczeblu powinno je przyjmować, LOKALNA- to polityka lokalnym gdy będą przez nie administracyjna -sprawowanie władzy w...