Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5852
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - strona 1 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - strona 2 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

Konkretnie tematem notatki jest zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. W treści notatki można spotkać pojęcia: jednostka samorządu terytorialnego jako korporacja publicznoprawna, C. Kosikowski o samorządach, M. Śniegucki o gminie jako podmiocie gospodarczym, orzecznictwo NSA, Naczelny Sąd Administracyjny, swoboda działalności gospodarczej, art. 7 Konstytucji RP, podmioty komunalne, spółka prawa handlowego, rada gminy jako organ gminy, kompetencje w zakresie wadzenia spraw gminy i sprawowania nadzoru nad podległymi jaj podmiotami, nadzór w stosunku do gminy, zasada równouprawnienia sektorów, Ponadto w treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego ? zakres przedmiotowy, działalność nastawiona na zysk, zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej, prowadzenie działalności w formach organizacyjnoprawnych przewidzianych dla działalności gospodarczej, ustawa o samorządzie terytorialnym o uczestniczeniu gminy w obrocie, podmioty mienia komunalnego. A także: działalność gospodarcza samorządu terytorialnego ? zakres podmiotowy, uprawnienia zwierzchnie, zadania interwencyjne władzy publicznej.

ZAKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wśród wielu różnorodnych przejawów działalności jednostek samorządu terytorialnego, jako korporacji publicznoprawnych, mieści się między innymi działalność gospodarcza, która to współcześnie staje się nieodłącznym elementem egzystencji każdej nieomal społeczności lokalnej. Każda działalność władzy publicznej winna posiadać u swych podstaw konkretną normę prawną, upoważniającą do danego działania. Konieczne wydaje się również odróżnienie działalności gospodarczej od działań związanych jedynie z zarządem mieniem komunalnym. W pierwszym rzędzie normatywną podstawą dla działalności gospodarczej samorządu terytorialnego będą przepisy rangi konstytucyjnej. Sprawy te reguluje przede wszystkim art. 20 Konstytucji z 1997 r. wskazujący jako jeden z filarów społecznej gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ustroju gospodarczego państwa, właśnie wolność działalności gospodarczej. Art. 22 Konstytucji, wskazuje przy tym, iż ograniczenia powyższej wolności są dopuszczalne „ tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny ″. Kolejnym istotnym aktem jest ustawa o gospodarce komunalnej, która otwiera na rzecz samorządu terytorialnego nowe możliwości podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie spółek prawa handlowego, których działalność miałaby charakter komercyjny. Poszczególni autorzy różnie odnoszą się do pojęcia wolności gospodarczej. Możemy tutaj wyróżnić dwa przeciwstawne obozy. Do grupy autorów, wskazujących na możliwość odniesienia wolności gospodarczej także do podmiotów publicznych, zaliczyć można m.in. C. Kosikowskiego, który wychodzi z założenia, iż nie ma powodów, dla których wolność gospodarczą należałoby wiązać jedynie z człowiekiem i jego cechami. Winna ona przysługiwać również jednostką organizacyjnym oraz tzw. podmiotom kolektywnym, stanowiącym rezultat myśli ludzkiej i dorobek cywilizacyjny, sprzyjający rozwojowi życia gospodarczego. Twierdzi on, że nawet w skrajnie liberalnych systemach gospodarczych nie znika zapotrzebowanie na działalność gospodarczą państwa lub gminy. Chodzi jednak o to, aby działalność ta nie opierała się na monopolu lub nie prowadziła do eliminacji konkurencji bądź do dyskryminacji niepaństwowych podmiotów gospo ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz