Samorząd i polityka lokalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 5523
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd i polityka lokalna - strona 1 Samorząd i polityka lokalna - strona 2 Samorząd i polityka lokalna - strona 3

Fragment notatki:

Następnie wymoenione zostały cechy samorzadu lokalnego, oraz jego organizacja w Polsce. Nastepnie omówiono instytucje demokracji bezpośredniej na poziome samorzadu terytorialnego. W kolejnej częsci możemy dowiedzieć się więcej o mieniu komunalnym i przepisach gminnych. Kolejny temat dedykowany jest samorządowym kolegiom odwoławczym.

SAMORZĄD I POLITYKA LOKALNA
1) GENEZA SAMORZĄDU TEYTORIALNEGO:
Zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej wymusiły reorganizację podziału administracyjnego kraju. W 1945r powołano do życia 14 województw oraz 2 wydzielone miasta. Były to następujące województwa: białostockie, gdańskie, kieleckie, krakowskie, lubelskie, łódzkie, olsztyńskie, poznańskie, pomorskie (później bydgoskie), rzeszowskie, szczecińskie, śląskie, warszawskie i wrocławskie. Miasto wydzielone: Warszawa i Łódź.
W 1950r dokonano kilku zmian w podziale administracyjnym. Zmiany te dotyczyły, tzw. ziem odzyskanych. Trzy istniejące już województwa podzielono wydzielając tym samym trzy nowe jednostki terytorialne: koszalińskie z woj. szczecińskiego, zielonogórskie z woj. poznańskiego i wrocławskiego oraz opolskie z woj.śląsko - dąbrowskiego.
Zmiany te nieograniczyły się jednak tylko do utworzenia nowych województw bowiem skorygowano także granice już istniejących.
W 1957r wydzielone zostały trzy kolejne miasta: Kraków, Wrocław i Poznań.
Po 1957r podział administracyjny Polski utrzymywał się bez większych zmian. Jedynie 1 październiku 1972r w wyniku zbliżającej się reformy administracyjnej kraju (1975r) utworzono eksperymentalny powiat bieszczadzki łączący powiaty leski, ustrzycki i sanocki. (siedziba Lesk)
Utworzono również powiaty miejskie w Sanoku i Dębicy.
Warto zaznaczyć, że podział terytorialny 1957r do 1975r jest w dużej mierze zbliżony do obecnego postreformalnego po 1999fr układu administracyjnego.
Pomijając nieobecność województw miejskich i woj.koszalińskiego nowe województwa przypominały zarówno ilością i wykresem granic ów dawny system.
Również powiaty mają bardzo podobne często identyczne granice.
Zasadniczą zmianą w zakresie podziału administracyjnego była reforma 1975r.
W 06.1975r w związku z nową reformą admin. porzucono 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego wprowadzając 49 nowych województw i likwidując powiaty.
Obowiązujący od 01.06. 1975r do 31.12.1998r nowy podział admin. Polski został wprowadzony z ustawą z dn.28.05.1975r. o 2-stopniowym podziale admin. państwa oraz o zmianie ustawy o Radach Narodowych. Utworzono 49 województw w tym woj.warszawskie miało status województwa stołeckiego, a woj.łódzkie i krakowskie były tzw. Woj. miejskimi.
Początkowo nie było podziału na gminy: miejskie, miejsko - wiejskie i wiejskie, lecz na miasta i gminy jako podstawowe jednostki administracyjne.
W pierwszym dniu obowiązującego nowego podziału, czyli 01.06.1975r Polska dzieliła się na 2344 gminy i 814 miast, w tym 4 miasta o szczególnym statusie (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław).
Pod koniec lat 90 XXw przeprowadzono kolejną reformę administracyjną kraju. W wyniku której podzielono Polskę na dwa szczeble, tzn. regionalny to województwa i lokalny - powiaty i gminy.


(…)

… jednak nie reguluje wszystkich przypadków trybu ich powstawania. Wejście w życie przepisów jest związane z ich ogłoszeniem w formie obwieszczenia. SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
Ustawa z 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych określa je mianem organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego i ustawy o ordynacjach podatkowych.
Art.2 ustawy z `94r wylicza przykłady, kategoria spraw…
… spraw to jest odebranie ich scentralizowanej administracji rządowej i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy dotyczą. Tak znaczącej roli nie odgrywają już samorządy zawodowe, jak np. samorząd akademicki.
3) ZASADY USTROJU I DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
a) UNITARNOŚĆ
Państwo stanowi całość, a gminy, powiaty i województwa nie są autonomiczne…
…. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego:
Osoby pozbawione praw publicznych
Osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym
Równość prawa wyborczego oznacza, że każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Bezpośredniość polega na tym, że wyborcy wybierają radnych bezpośrednio z pośród kandydatów zgłoszonych w okręgach wyborczych. Wyborcy mogą głosować tylko i wyłącznie osobiście…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz